-
+


Christer Kullman (Dr)

E.D., Lärare

D.Sc. (Econ.Bus.Adm.), Lecturer in Business Administration

 

Tfn / Phone

+358 (0)18 537790

 

E-post / E-mail

christer.kullman[at]ha.ax  

 

Besöksadress / Visiting address

Högskolan Södra, Navigationsskolegr. 2

 

Christer Kullman

Utbildningsprogram

Företagsekonomi

Undervisning

Kurser i företagsekonomi 

Övrigt

Forskning

 


Bokmärk och dela