-
+
Leif Smulter

Överlärare

Ph.Lic., Senior Lecturer in Physics

 

Tfn / Phone

+358 (0)18 537726

 

E-post / E-mail

leif.smulter[at]ha.ax

 

Besöksadress / Visiting address

Högskolan Norra, Neptunigatan 17

Leif Smulter

Utbildningsprogram

Elektroteknik

Undervisning

Fysik
Diskret matematik


Bokmärk och dela