-
+

 

 

Securitas Mare II 

Securitas Mare II var ett Leonardo da Vinci-projekt  som gick ut på att sprida ett modifierat koncept av Crowd and Crisis Management till utbildningar och myndigheter.

Securitas Mare II, som avslutades 2008 var en direkt fortsättning på projektet Securitas Mare (avslutades 2005). 

Syfte

Syftet med Securitas Mare II var att i första hand sprida kunskap om den nya gemensamma standarden för krishanteringsutbildning för aktivt befäl i passagerarfartyg som tagits fram i det förra projektet och i andra hand att skapa en liknande standard för rederiernas kristeam inom landorganisationerna och för andra grupper i samhället som har behov av liknande utbildning. 

Projektets finansiering

Projektets huvudfinansiär var det europeiska Leonardo da Vinci-programmet. De Eriksonska minnesfonderna i Mariehamn har deltog med finansiering under de olika utvecklingsfaserna av kurskonceptet.

Initiativtagare och grundare

Initiativet till det grundkonceptet för denna sjösäkerhetsutbildning i krishantering har från början tagits av Ålands Sjöfartsläroverk och dess tidigare rektor Mikaela Björkholm samt läraren och psykiatern Nils-Gustaf Eriksson.

Högskolan på Åland var grundande projektpartner i Securitas Mare II, och representerades i projektet av: Bengt Malmberg (överlärare) och Nils-Gustaf Eriksson (lärare, psykiater)

Vinnande koncept

År 2008 erhöll projektet högsta utmärkelse för bästa utbildningsprojekt på den årliga sjösäkerhetskonferensen SASMEX i Brighton 16-17 april.

Projektet var även utvalt av EU-kommissionen som ett av de 50 mest framgångsrika projekten inom programområdet för perioden 2000 - 2005 i konkurrens med över 2000 andra avslutade projekt. 

  Bokmärk och dela