-
+

Bengt Malmberg

Bengt Malmberg

Överlärare i nautiska ämnen

Master Mariner, Senior Lecturer

 

Tfn / Phone

+358 (0)18 537763

 

E-post / E-mail

bengt.malmberg[at]ha.ax

 

Besöksadress / Visiting address

Högskolan Södra, Navigationsskolegr. 2 

Bengt Malmberg

Utbildningsprogram

Sjöfart

Undervisning

Navigation, terrester och astronomisk
Manövrering och åtgärder vid haveri
Skolfartyg
Simulator
Crowd & Crisis Management
Maritimt ledarskap
Maritim miljömedvetenhet
Handledarutbildning
Personlig säkerhet och socialt ansvar

Särskilt ansvarsområde:
Lotsutbildning
Examensarbete

Övrig information

Securitas Mare II


Bokmärk och dela