-
+

Erika Johansson

Erika Boman (f d Johansson)

Överlärare, leg. sjuksköterska, Med dr i omvårdnad

Senior lecturer in Health and Caring Sciences, RNT, PhD in Nursing

 

Tfn / Phone 

+358 (0)18 537783

 

E-post / E-mail

erika.boman[at]ha.ax

 

Besöksadress / Visiting address

Högskolan Norra, Neptunigatan 17,
våning 2

Erika Boman

Utbildningsprogram

Vårdprogrammet

Undervisning

Kurser inom vårdprogrammet
Handledning i samband med verksamhetsförlagd praktik (VFU)

Examina, utbildningar & kurser

Legitimerad sjuksköterska med specialisering inom intensivvård

Med dr i omvårdnad

Lärarexamen med inriktning mot vård

Kurser inom medicin och folkhälsovetenskap

Fysiologi 15 sp
Näring och vård B 30 sp
Farmakologi B 15 sp
Kvinnomedicin 7,5 sp
Folkhälsovetenskap A1 15 sp
Geriatrisk diagnostik och terapi 15 sp

Hälsovårdsadministration och ledarskap

Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap 5 sp

Organisationsteori 5 sp                                        

Ledarskap 5 sp                                                                   

Ekonomi och budgetering inom social- och hälsovård 5 sp

Forskarutbildningskurser

Forskningsmetodik, vetenskapsteori och genusvetenskap 3 sp

Research Ethics 3 sp

Reseach Methology and Biostatistics 7,5 sp

Logistic regression (advanced biostatistics) 1,5 sp

Designs of intervention studies within patient-based research 3 sp

Intervjun som redskap för datainsamling 7,5 sp

Kvalitativ innehållsanalys 7,5 sp

Fenomenologisk hermeneutik 8 sp

Det goda åldrandet - metod och perspektiv i forskning om äldre 15 sp

Active ageing 4,5 sp

Forskningsprojekt

Främjande av psykisk hälsa bland äldre på Åland (projektledare)

Psykisk ohälsa bland äldre på Åland (sakkunnig) 

Hälsa och livskvalitet bland äldre på Åland (projektledare)

Providing person-centred healthcare - by new models of advanced nursing practice in cooperation with patients, clinical field and education. (post doc)

Övrig information

Tjänstedig under läsåret 2017-2018.
Postdoc vid University College of Sotheast Norway, Drammen. 


Bokmärk och dela