-
+

Erika Johansson

Erika Boman (f d Johansson)

Överlärare, leg. sjuksköterska, Med dr i omvårdnad

Senior lecturer in Health and Caring Sciences, RNT, PhD in Nursing

 

Tfn / Phone 

+358 (0)18 537783

 

E-post / E-mail

erika.boman[at]ha.ax

 

Besöksadress / Visiting address

Högskolan Norra, Neptunigatan 17,
våning 2

Erika Boman

Utbildningsprogram

Vårdprogrammet

Undervisning

Kurser inom vårdprogrammet
Handledning i samband med verksamhetsförlagd praktik (VFU)

Examina, utbildningar & kurser

Legitimerad sjuksköterska med specialisering inom intensivvård

Med dr i omvårdnad

Lärarexamen med inriktning mot vård

Kurser inom medicin och folkhälsovetenskap

Fysiologi 15 sp
Näring och vård B 30 sp
Farmakologi B 15 sp
Kvinnomedicin 7,5 sp
Folkhälsovetenskap A1 15 sp
Geriatrisk diagnostik och terapi 15 sp

Hälsovårdsadministration och ledarskap

Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap 5 sp

Organisationsteori 5 sp                                        

Ledarskap 5 sp                                                                   

Ekonomi och budgetering inom social- och hälsovård 5 sp

Forskarutbildningskurser

Forskningsmetodik, vetenskapsteori och genusvetenskap 3 sp

Research Ethics 3 sp

Reseach Methology and Biostatistics 7,5 sp

Logistic regression (advanced biostatistics) 1,5 sp

Designs of intervention studies within patient-based research 3 sp

Intervjun som redskap för datainsamling 7,5 sp

Kvalitativ innehållsanalys 7,5 sp

Fenomenologisk hermeneutik 8 sp

Det goda åldrandet - metod och perspektiv i forskning om äldre 15 sp

Active ageing 4,5 sp

Forskningsprojekt

Hälsa och livskvalitet bland äldre på Åland

Providing person-centred healthcare - by new models of advanced nursing practice in cooperation with patients, clinical field and education. 

Övrig information

Tjänstedig under läsåret 2016-2017.
Postdoc vid University College of Sotheast Norway, Drammen. 


Bokmärk och dela