-
+

Göran Henriksson

Göran Henriksson

Överlärare
MSc, Senior Lecturer in Mechanical Engineering

 

Tfn / Phone

+358 (0)18 537735

 

E-post / E-mail

goran.henriksson[at]ha.ax 

 

Besöksadress / Visiting address

Högskolan Norra, Neptunigatan 17

 

Göran Henriksson

Utbildningsprogram

Maskinteknik

Undervisning

Kemi
Teknisk kemi
Ång- och gasturbiner 1
Ång- och gasturbiner 2
Teknisk termodynamik
Pumpar och rörledningar
Ångteknik
Fartygsdieselmotorer 1
Fartygsdieselmotorer 2
Kraftanläggningar


Bokmärk och dela