-
+

Ben Henriksson

Ben Henriksson

Lektor

MSc, Lecturer in Business Administration

 

Tfn / Phone

+358 (0)18 537791

 

E-post / E-mail

ben.henriksson[at]ha.ax 

 

Besöksadress / Visiting address

Högskolan Södra, Navigationsskolegr. 2

Ben Henriksson

Utbildningsprogram

Företagsekonomi

Undervisning

Affärsredovisning
Ekonomistyrning
Bokslutsteori
Bokföring och bokslut i praktiken
Företagsekonomi
IT- och affärssystem
Koncernredovisning
IFRS


Bokmärk och dela