-
+
Key Ginman

Lektor, föreståndare maskinrumssimulator

BSc, Senior Lecturer in Electrical Engineering, Simulator Manager

 

Tfn / Phone

+358 (0)18 537732

+358 (0)18 537769

 

E-post / E-mail

key.ginman[at]ha.ax

 

Besöksadress / Visiting address

Högskolan Norra, Neptunigatan 17

Key Ginman

Utbildningsprogram

Elektroteknik

Undervisning

Elmaskiner och -anläggningar
Maskinrumssimulering


Bokmärk och dela