-
+

Philip Chanfreau

Philippe Chanfreau

Överlärare
Senior Lecturer in Mathematics

 

Tfn / Phone

+358 (0)18 537764

 

E-post / E-mail

philippe.chanfreau[at]ha.ax

 

Besöksadress / Visiting address

Högskolan Södra, Navigationsskolegr. 2

 

Philippe Chanfreau

Utbildningsprogram

Sjöfart

Undervisning

Kurser i matematiska ämnen på sjöfarts- och företagsekonomiprogrammen

Övrigt

Forskning & projekt


Bokmärk och dela