-
+

Studerande vid Öppna högskolan


Användarkonto

Om du som studerande vid Öppna högskolan behöver tillgång till högskolans datanätverk kan du anhålla om ett personligt användarkonto.

Användarkontot gäller för en termin åt gången. Du får tillgång till vissa av högskolans program såsom t.ex. Microsoft Office-paketet och utrymme på servern där du kan spara material. Dessutom behöver du ett användarkonto/inloggning för att få tillgång till bibliotekets e-resurser hemifrån.

Du anhåll om ett användarkonto genom att:

Då användarkontot beviljats och är klart får du inloggningsuppgifterna antingen per e-post eller brev.


Dokument 
Användarkontrakt (pdf, 143 KB)


Bokmärk och dela