-
+

Studerande vid Öppna högskolan


Tentamen

Tentamen är frivillig men anteckning om avklarad studieprestation görs endast om kursen tenterats med godkänt resultat.


Efter varje akademisk och öppen programkurs ordnas högst tre tentamenstillfällen på Öppna högskolans allmänna tentamensdagar.

Tentamensanmälan 

Anmäl dig till tentamen senast fredag, kl. 15.00, veckan före tentamen till Öppna högskolans kansli, tfn +358 (0)18 537 711 eller e-post open[at]ha.ax.

Försenade anmälningar beaktas inte.

Tentamensresultat 

Tentamensresultaten meddelas vanligtvis till kansliet tidigast två veckor efter tentamen, men det kan också dröja längre. Kontakta kansliet för ditt tentamensresultat.

Extra tentamenstillfälle

Om du önskar tentera vid annan tidpunkt än de givna tre tentamenstillfällena måste du själv komma överens med din tentator om detta samt stå för eventuella kostnader.


Ordningsregler för tentamen

Ordningsregler [pdf]

Intyg och registrering

Studieintyg 

Registrering av studieprestationer

 

 Bokmärk och dela