-
+

Studerande vid Öppna högskolan


Avgifter 

Universitets- och programkurser

Öppna högskolan debiterar en terminsavgift om 90 € per termin
(vårterminen 1.1 - 30.6, höstterminen 1.8 - 31.12). 

Terminsavgiften berättigar till deltagande i alla universitets- och yrkeshögskolekurser under terminen men inkluderar inte kopiering och material. Studerande för grundexamen vid Åbo Akademi kan få reducerad terminsavgift. Gäller endast ÅA:s kurser, kontakta kansliet för närmare info.

Kursavgiften ska betalas före kursstart. För kurs om sträcker sig över mer än en termin betalar man generellt bara startterminsavgift.

 

Fortbildningskurser

För deltagande i fortbildning betalas en kursavgift. Avgiften framgår av respektive kursbeskrivning. Kursavgiften ska betalas före kursstart.

Kopieringsavgifter

Kopior kostar 10 cent per sida. Färgkopior kostar 40 cent per sida.

Bokmärk och dela