-
+

Studerande vid Öppna högskolan


Avgifter 

Universitets- och programkurser

Öppna högskolan debiterar en terminsavgift om 90 € per termin
(vårterminen 1.1 - 30.6, höstterminen 1.8 - 31.12). 

Terminsavgiften berättigar till deltagande i alla universitets- och yrkeshögskolekurser under terminen men inkluderar inte kopiering och material. Studerande för grundexamen vid Åbo Akademi kan få reducerad terminsavgift. Gäller endast ÅA:s kurser, kontakta kansliet för närmare info.

Kursavgiften ska betalas före kursstart (faktura följer med antagningsbrevet). För kurs om sträcker sig över mer än en termin betalar man generellt bara startterminsavgift.

 

Fortbildningskurser

För deltagande i fortbildning betalas en kursavgift. Avgiften framgår av respektive kursbeskrivning. Kursavgiften ska betalas före kursstart (bankgiro följer med antagningsbrevet).

Kopieringsavgifter

Kopior kostar 10 cent per sida. Färgkopior kostar 40 cent per sida.

Bokmärk och dela