-
+

Samu Mäkelä

Samu Mäkelä

Lektor
MSc, Lecturer in Tourism and Business Administration

 

Tfn / Phone

+358 (0)18 537740

 

E-post / E-mail

samu.makela[at]ha.ax

 

Besöksadress / Visiting address

Högskolan Södra, Navigationsskolegr. 2

 

Samu Mäkelä

Utbildningsprogram

Hospitality Management

Undervisning

Turism
Företagsekonomi

Övrigt

Vägen till ett välkomnande Åland

Planerar och samverkar i olika turismprojekt finansierade med EU medel

Instruktör i följande turistföretags kvalitetsledningssystem:
Tour Quality, Kvalitet 1000 och Service med hjärta samt i säkerhetsledningssystemet ("Tunne Turvaa" / "Känn trygghet") för programföretag inom turismbranschen

 


Bokmärk och dela