-
+

Vägen till ett Välkomnande Åland


Projektet avslutades den 31.3.2012.
Läs projektets slutrapport >>

Projekttid

1.7.2008 - 31.3.2012

Bakgrund

Vägen till ett Välkomnande Åland var ett EU-projekt finansierat med ESF - Mål 3 medel (Europeiska Social Fonden) och Ålands Landskapsregering.

Projektet ägdes av Högskolan på Åland med Ålands hotell- och restaurangskola som medsökande.

Verksamhet

Syftet med projektet var att skapa ett system för fortbildning inom turismen på Åland anpassat till branschens behov och dagens regelverk och krav. Projektet ämnade genom fortbildning ge förutsättningar för dem som vill starta ett turistföretag samt ge befintliga turistföretagare möjligheten att utveckla sin verksamhet.


Målgrupper

Målgrupperna för projektet var:
  • Befintliga turistföretagare som vill utveckla sin verksamhet
  • Privatpersoner som är intresserade av att starta en turistisk verksamhet men känner att kunskaperna inte räcker till
  • Studerande som vill vidareutbilda sig inom turism
  • Turist- och serviceföretagarnas säsongspersonal
  • Offentliga aktörer inom turismklustretProjektpresentation [PowerPoint]  

 

 


Studieresa till Bornholm

Den 28-30/9 arrangerade Vägen till ett Välkomnande Åland en studieresa till Bornholm. Med på resan var projektets pilotgrupp och ledning, totalt 12 personer.

Syftet med resan var att studera ett liknande resmål som Åland för att inspireras och få intryck inför testningen av projektets kurser. Under resan besöktes små och stora turistföretag, organisationer som jobbar med turismens utveckling samt sevärdheter och attraktioner.

Gruppen träffade många inspirerande och smågalna personer som lever med sin turistiska verksamhet. Intrycken från resan kommer alldeles säkert att bidra till en ny dimension i kursinnehållet. Resan var mycket inspirerande och lärorik.

Bilder från resan

 

Vägen till ett välkomnande Åland på Bornholm  Vägen till ett välkomnande Åland på Bornholm  Vägen till ett välkomnande Åland på Bornholm

 


Bokmärk och dela