-
+

Kontaktuppgifter

Göran Henriksson

Maskinteknik

Aktuell forskning

Optimering av framdrivning av fartyg med ställbar propeller

Göran Henriksson, överlärare, dipl.ing.

Forskningsprojektets syfte är att öka förståelsen om fartygsdrift med ställbar propeller och att komma med en lösning för optimal framdrivning av fartyg. Projektet fokuserar på fartygets framdrivning som en helhet med propellerns och motorns verkningsgrader samt fartygets framdrivningsmotstånd under olika förhållanden som viktigaste områden.


Bokmärk och dela