-
+

 

Utexaminerade studerande 2017


Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Ingenjör YH, 240 sp

Langebro Tim (14.02.2017)

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Företagsekonom YH, 210 sp 

Simon Söderberg (05.04.2017)

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Sjökapten YH, 270 sp

Sjödahl-Essén Wilhelm (08.03.2017)
Woivalin Alexander (11.01.2017)


Bokmärk och dela