-
+
Läs flera intervjuer med utexaminerade

Bli elektroingenjör

Bli företagsekonom

Bli hotell- och restaurangadministratör

Bli IT-ingenjör

Bli maskiningenjör

Bli sjukskötare

Alumni berättar 

 

Som styrman ombord på M/S Viking Cinderella manövrerar Jill kryssningsfartyget genom den åländska skärgården. 

"Jag trivs ombord och jag gillar mitt jobb"

Redan i tonåren valde Jill sjön när hon började studera på Sjöfartsgymnasiet (dåvarande Sjömansskolan). Efter att ha arbetat till sjöss och studerat maskinteknik ett år, kom hon fram till att det var på bryggan hon trivdes bäst. Därför sökte hon in till sjökaptensprogrammet, ett val hon inte har ångrat.

"Man får vara beredd att jobba i lägre befattningar i början och arbeta sig upp"

Sjökaptensutbildningen förbereder dig för en karriär som sjöbefäl ombord på fartyg. För att arbeta som befälhavare ombord behöver du förutom den teoretiska kunskapen även uppfylla vissa behörighetskrav (se faktarutan nedan), och som Jill påpekar innebär det att du som nyutexaminerad behöver vara beredd på att börja i en lägre position och arbeta dig uppåt.

Från tiden på högskolan har Jill positiva minnen, både gällande utbildningen i sig och sina studiekamrater. Trots att de studerande var från olika platser och i olika åldrar, var sammanhållningen bra och alla hjälptes åt med studierna. Och hon lyfter fram att högskolans och Ålands charm och styrka är dess litenhet. Du har nära till lärarna, nära till rederierna och den åländska sjöfartskulturen.

 

Behörighetskrav

Du söker ut behörighetsbreven från Trafi - Finska transportstyrelsen.

Vakthavande styrman

För att du ska kunna ansöka om behörighet som vakthavande styrman krävs tre års studier, samt att du genomfört all din praktik på sjökaptensprogrammet.

Överstyrman

För att bli behörig som överstyrman krävs det förutom sjökaptensexamen även 12 månaders sjötid som vakthavande styrman (tjänstgöring i lägre positioner räknas inte). 12 månaders så kallad sjötid är i praktiken ca 2 år.

Befälhavare

För att kunna söka ut behörighet som befälhavare krävs 36 månaders sjötid, varav en del måste har genomförts som överstyrman (resten kan ha genomförts som vakthavande styrman).

OBS Dessa behörigheter gäller för stora fartyg och internationell sjöfart. Kraven på behörighet för en tjänst beror bland annat på fartygets storlek. Det kan till exempel vara möjligt att arbeta som kapten med en vakthavande styrmansbehörighet på ett litet fartyg i inrikestrafik.

 


Läs mer om

Utbildningen 

Ansökan 

Har du frågor?

Kontakta studiehandledare
Carola Maxenius-MickelssonBokmärk och dela