-
+
Läs flera intervjuer med alumni

Bli elektroingenjör

Bli företagsekonom

Bli hotell- och restaurangadministratör

Bli IT-ingenjör

Bli maskiningenjör

Bli sjökapten

Alumni berättar 

 

Hanna är nyutexaminerad sjukskötare (eller sjuksköterska som det heter i Sverige) och arbetar idag på operationsavdelningen på Ålands hälso- och sjukvård.

För att arbeta som operationssjukskötare krävs en ettårig specialistutbildning, som Hanna planerar att börja på i höst. Utbildningen kräver tolv månaders arbetserfarenhet, så idag arbetar hon som så kallad passare på operationsavdelningen, vilket innebär att hon assisterar anestesi- och operationssjukskötarna samt kirurgerna i operationssalen.

"Vi hade bra och kompetenta lärare"

Hanna beskriver sjukskötarutbildningen som väldigt omväxlande och givande, men samtidigt krävande då det var en hög nivå på utbildningen. Hon lyfter fram att hela omvårdnadsvetenskapen och sjukskötaryrket som profession innehåller väldigt många komponenter, men att det bästa med utbildningen ändå var praktiken, som var omväxlande och gav de studerande chans att pröva på många olika områden. Det var också tack vare praktiken som Hanna kom i kontakt med operationsavdelningen och bestämde sig för att det var där hon ville arbeta.

"Det finns och kommer alltid att finnas behov av sjukskötare"

På frågan om hur hon ser på arbetsmarknaden svarar hon: "Alla blir sjuka nån gång. Sjukskötarna själva blir äldre och går i pension. Människor lever längre, patienterna blir äldre och sjukare. Man kan göra alltmer inom sjukvården när den blir avancerad. Och sen så är det så att många närvårdartjänster* omvandlas till sjukskötartjänster, eftersom vi har bredare och djupare kompetensområde. Även om de har sina specialkompetensområden, så är sjukskötarens mera omfattande."

*Närvårdare heter i Sverige undersköterska

 

Sjukskötarlegitimation i olika länder

Utbildningen till sjukskötare är internationell men eftersom länderna har egen legitimation, måste du alltid söka ut legitimation i det land där du avser arbeta. Att Hanna nu har en finsk legitimation är inget hinder för henne att söka till en vidareutbildning i Sverige. Påbyggnadsutbildningen ger henne sedan en svensk legitimation som operationssjuksköterska. För att kunna arbeta på Åland kommer hon efter examen att behöva ansöka om finsk legitimation för operationssjukskötare.

 


Läs mer om

Utbildningen 

Ansökan

Har du frågor?

Kontakta studiehandledare Kristina SvedmarkBokmärk och dela