-
+
Läs flera intervjuer med alumni

Bli elektroingenjör

Bli företagsekonom

Bli hotell- och restaurangadministratör

Bli IT-ingenjör

Bli sjökapten

Bli sjukskötare

Alumni berättar 

 

Victor jobbar som förste maskinist (1:e fartygsingennjör) på M/S Birka Stockholm, vilket innebär att han är arbetsledare för maskinavdelningen. Till sin hjälp har han inrednings- och maskinreparatörer, dagmotormän, vaktmaskinister och vaktmotormän. Förutom att sköta den operativa biten av arbetsfördelningen, tar Victor beslut om vilka projekt som ska genomföras, gör materialbeställningar, planerar service av maskiner med mera. Ovanför honom och ytterst ansvarig för maskinavdelningen är makinchefen (tekniska chefen).

"Matematiken lärde mig oerhört mycket"

På frågan om vad i utbildningen han har haft mest nytta av svarar Victor "allt", men lyfter speciellt fram matematiken. Matematiken ser han som ett av de viktigaste ämnena, eftersom det lär dig logiskt tänkande. Även praktiken där du får möjlighet att kombinera teori med praktisk erfarenhet är en viktig del. På maskinteknikprogrammet, liksom på övriga utbildningsprogram på högskolan, ingår det praktik i utbildningen.
Genom att återkoppla dina teoretiska kunskaper till verkligheten och testa dem i praktiken, får du en bättre uppfattning om ämnet och hur du ska använda den teoretiska kunskapen ute i arbetslivet.

"Tre dagar efter att jag gick ut skolan hade jag fast anställning"

Tre dagar efter examen fick Victor fast anställning på Birka som andre maskinist tack vare att han varit där och praktiserat samt arbetat extra ombord som maskinist under studietiden. När du är ute på praktik, så tänk på att din praktikplats kan vara din framtida arbetsplats!

 

Victors råd om praktiken

Ställ frågor & visa intresse

"Du måste visa intresse och fråga mycket varje gång du är på praktik. Visar du intresse och framåtanda så får du oftast också göra lite roligare saker på din praktik."

Återkoppla teorin med verkligheten

"Försök kombinera teori och praktik så mycket du bara kan. Återkoppla allt du lärt dig i skolan med verkligheten, ställ frågor, gå och titta på grejerna, följ upp systemen tills du kan"

 


Läs mer om

Utbildningen 

Ansökan

Har du frågor?

Kontakta studiehandledare Carola Maxenius-MickelssonBokmärk och dela