-
+
Läs flera intervjuer med alumni

Bli elektroingenjör

Bli hotell- och restaurangadministratör

Bli IT-ingenjör

Bli maskiningenjör

Bli sjökapten

Bli sjukskötare

Alumni berättar 

Med sin kandidatexamen från högskolans företagsekonomiprogram kunde Janne bygga vidare med en mastersexamen från Åbo Akademi. I och med att han valt att läsa valbara kurser via Öppna högskolan, kunde han direkt inleda sina studier på mastersnivå utan några kompletterande studier.

"en mycket bra utbildning inför både arbetslivet och vidare studier"

Idag arbetar Janne på PwC, ett internationellt revisions- och konsultföretag, och han beskriver arbetet som både varierande och lärorikt. Som revisorsassistent är han involverad i samtliga delar av revisionsprocessen. När det gäller mindre företag utför Janne i princip hela revisionen själv och vid större revisioner arbetar Janne och hans kollegor i team, där alla tilldelas olika uppgifter att granska. Janne lyfter fram att arbetet på revisionsföretaget innebär en kontinuerlig lärandeprocess där han ständigt lär sig nya saker. Hans erfarenhet av teamarbete och kunskapsbasen från studietiden är en bra grund att stå på och till stor hjälp.

"man märker tydligt att kurserna hör ihop och kompletterar varandra"

Genom sina studier på företagsekonomiprogrammet fick han bra baskunskap inom ekonomiområdet, med grundkurser i bland annat redovisning, marknadsföring, nationalekonomi och juridik.

På högskolan, berättar Janne, kom han snabbt in i studierna och lärde känna både studiekamraterna och personalen väl. Han lyfter särskilt fram att det på högskolan finns en familjär anda som troligen saknas på större universitet och högskolor. Högskolans litenhet är också en av dess största styrkor.

 

Komplettera din utbildning med valbara kurser

Som programstuderande vid Högskolan på Åland har du möjlighet att läsa kompletterande kurser via Öppna högskolan. Det är kurser som följer kraven vid andra högskolor och universitet.
Läs mer om Öh-kurser för programstuderande

 


Har du frågor?

Kontakta studiehandledare Thor-Björn WikBokmärk och dela