-
+
Färjor i hamninloppet
Kontaktinfo Åland

Projektledare
Kairi Jõesalu

Arbetsgrupp Åland:

Kairi Jõesalu
Ellinor Lindblom
Ronny Eriksson
Anna Lundberg
Bengt Malmberg 
Lena Nyman-Wiklund

 

Länkar

TURKU AMK OnBoard-Med

 

 

ERUFlogo

The OnBoard-Med project is financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Central Baltic Programme 2014-2020. 

OnBoardMedLogo
 

OnBoard-Med är ett Central Baltic Interreg projekt som leds från Turun ammattikorkeakoulu som verkar i Åbo och med deltagare även i Estland, Lettland och Åland. Högskolan på Åland är ansvarig för bl.a. Emergency Management utbildningsmodulen men deltar i alla delkurser som inplanerats.

Det finns en stark gränsöverskridande utmaning för yrkesutbildning inom akuta medicinska kompetenser och räddningstjänster inom sjöfarten i centrala Östersjöområdet, dels på grund av behoven på arbetsmarknaden men också på grund av ökade risker och tillgången till ny teknik. OnBoard-Med fokuserar på rederiernas anställningsbehov och räddningstjänsterna på land. 

 


Projekttid
1.9.2016-30.6.2019

Projektbudget

Total budget 998 600 €

Budget Högskolan på Åland
256 000 €

Finansiering
75% EU Interreg Central Baltic
25 % Landskapsregeringen

 
Projektpartners

Turun ammattikorkeakoulu (Lead Partner)

Högskolan på Åland

Estonian Nautical School Merekool

Rigas Stradina Universitate

Latvian Maritime Academy 


 

I början av hösten 2016 drog Högskolans nya projekt OnBoard-Med igång i samband med en Kick Off i Åbo med övriga partners från Finland, Estland och Lettland.

Högskolan på Ålands arbetsteam består av projektledare Kairi Jõesalu, Ellinor Lindblom, Anna Lundberg, Bengt Malmberg, Ronny Eriksson och Lena Nyman-Wiklund. I projektets styrgrupp sitter Ronny Eriksson och redarnas sida representeras i styrgruppen av Sten Rosenqvist på Eckerölinjen.

Projektets första period domineras av marknadsundersökningar i respektive land för att kartlägga utbildningsnivån och utbud. Denna basinformation ger grunden för att "sy ihop" ett för framtiden hållbart utbildningsprogram som kan användas av både länder knutna till och utanför Östersjön.

En likartad utbildningsnivå för alla länder är tanken bakom projektet samt fortsatt utbildning i form för "refreshment" och e-learning.

Projektet kommer att hantera följande områden för akutmedicin och säkerhet till sjöss: Crowd & Crises, Fast Rescue Boat, Stability, Patient Transfer & evacuation, Medical equipment on board, Medical communication, Advanced emergency care, Medical Training for mariners, Occupational and safety onboard.


Bokmärk och dela