-
+

Regina Santamäki-Fischer

Med. dr. i omvårdnad, överlärare


Jag gick min sjuksköterskeutbildning I Finland och tog min examen 1976 samt blev distriktssköterska 1980. Mitt huvudsakliga intresse har varit inom öppen hälsovård med människan och livet i centrum. Jag har därför arbetat inom många områden såsom intensivvård, skolhälsovård, utbildning av vårdpersonal och sedan jag kom till Sverige och Umeå 1990 inom äldrevård. Efter min avslutade forskarutbildning 2007 har jag haft vikariat som lektor och kursansvarig vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet både inom grund- och avancerad nivå.  Från och med januari 2008 är jag anställd som överlärare (universitets lektor) vid Högskolan på Åland med ansvar främst för att utveckla utbildning inom äldrevård. Med början av hösten 2008 har jag även en anknytning vid Institutionen för Omvårdnad vid Umeå universitet på grund och avancerad nivå.

Forskningsprojekt

År 2001 blev jag knuten till Umeå 85+ Studien , ett projekt om det goda åldrandet och hotet mot det goda åldrandet. Det är ett multiprofessionellt projekt med forskare från bl.a. omvårdnad, arbetsterapi, geriatrik och sjukgymnastik. Mitt intresse är äldre personers upplevelser av att bli och vara mycket gamla. Mitt avhandlingsarbete handlade om innebörden av hopp och tröst då man blir och är mycket gammal. Jag disputerade år 2007 jag med avhandlingen "Living in consolation while growing very old".  Jag är fortfarande involverad i olika studier som utvecklats från Umeå 85+ studien. Hösten 2008 påbörjades på Åland ett forskningsprojekt som har för avsikt att studera den äldre Åländska kvinnans hälsa och upplevelser av åldrande. Våren 2010 ingick Högskolan på Åland i ett EU projekt som handlar om äldre personers möjlighet att vara i social kontakt med andra äldre och med vård och omsorg på distans; virtuproject.fi Högskolan på Åland står för koordination av forskningen om bland annat livskvalitet som görs i projektet.

Publikationer

Artiklar i vetenskapliga tidskrifter

Boman, E., Häggblom, A., Lundman, B., Nygren, B., & Santamäki-Fischer, R. (2015) Inner strength as identified in narratives of elderly women: A focus group interview study. Advances in Nursing Sciences (Accepted for publication in 38:1, 2015)  

Boman, E., Gustafson, Y., Häggblom, A., Santamäki Fischer, R. & Nygren, B. (2014). Inner strength - associated with reduced prevalence of depression among older women, Aging & Mental Health.

Boström, E., Hörnsten, Å., Persson C., Rising, I., & Santamäki Fischer, R. (2012) Challenging clinical demands and ongoing role changes among primary health care nurses. British Journal of Community Nursing. 17(2) 69-73

Norberg,C., Eriksson, S., Lundman, B., Norberg, A., & Santamäki Fischer, R (2012). Intrinsic and extrinsic religious orientation among the very old. Journal of Religion, Spirituality and Aging. 24. 314-324.

Lundman, B., Aléx, L., Jonsén, E., Lövheim,H., Santamäki Fischer, R., Strandberg, G., & Norberg, A. (2012). Inner strength in relation to functional status, disease, living arrangements, and social relationships among people aged 85 years and over. Geriatric Nursing. 33(3):167-76.

Brännström, H , Bäckman, M., & Santamäki Fischer, R(2012). Walking on the Edge. Older People´s Narratives of Using a Walker in Everyday Life. International Journal of Older People Nursing. Doi: 10:1111/j.1748-3743.2012.00334.x

Viglund, K., Alex,L., Jonsén,E., Norberg, A., Santamäki Fischer,R., Strandberg,G.,& Nygren,B. (2012).Psychometric properties of the Swedish version of the Selection, Optimization, Compensation questionnaire. Scandinavian Journal of Caring Science doi: 10.1111/j.1471-6712.2012.01027.x.

Lundman,B., Viglund, K.,Alex,L., Jonsén,E., Norberg,A., Santamäki Fischer,R.,Strandberg,G., & Nygren,B. (2011). Development and psychometric properties of the Inner Strength Scale. International Journal of Nursing Studies. 48,(1266-1274)

Santamäki-Fischer, R. Lundman, B., Norberg, A. (2010). Feeling Whole: The meaning of being consoled as narrated by very old people. Journal of Pastoral Care & Counseling 64(1),3,1-12.

Lundman, B., Aléx, L., Jonsén, E.,Norberg,A., Nygren,B., Santamäki Fischer, R., Strandberg, G.(2009).Inner strength - a theoretical analysis of salutogenic concepts. International Journal of Nursing Studies, 47(22) 251-260

Santamäki Fischer, R., Altin, E., Ragnarsson, C. & Lundman B. (2008) Still going strong. Perceptions of the body among 85-year old people. Department of Nursing, Umeå University, Umeå. Sweden. International Journal of Older People Nursing. 3 (1) 14-21.

Santamäki Fischer, R., Norberg; A & Lundman B. (2008). Embracing opposites: Meanings of growing old.. International Journal of Aging and Human Developmen.67,(3) 259-271.

Santamäki Fischer, R., Norberg, A., & Lundman, B. (2007) "I'm on my way" The meaning of being oldest old, as narrated by people aged 95 and over. The Umeå 85+ Study. Journal of Religion Spirituality and Aging. 19(3) 3-19

Santamäki Fischer R., Nygren B., Lundman B., & Norberg A.(2007).Living amidst consolation in the presence of God. Perceptions of consolation among the oldest old. Journal of Religion, Spirituality and Aging. 19 (4) 3- 20

Isaksson.U., Santamäki-Fischer, R., Nygren, B., Lundman, B., & Åström, S.(2007). Supporting the oldest old when completing a questionnaire - getting bias or gaining reliable results? Research on Aging. 29 (6) 576-589.

Övriga artiklar

Santamäki, R.(1991). Bilden av en vårdare. TEHY facktidskrift för vårdsektorn i Finland, 18.

Santamäki, R.(1991).Vårdens två möjligheter - kärlek eller förtryck. TEHY facktidskrift för vårdsektorn i Finland , 21.

Santamäki, R.(1991). Den dementas värld är fragmenterad. Att känna igen sig själv ger helhet och mening. TEHY facktidskrift för vårdsektorn i Finland.

Santamäki Fischer, R.(2008). Att känna sig hel och levande när man närmar sig de 100 Psykisk hälsa, 1, 33-41.

Santamäki Fischer, R.(2008). Att känna sig hel och levande.  Oraita/Groddar/Sprouts 1 ,Ikäinstituutti.

 


Bokmärk och dela