-
+
Kontaktinformation

Anette Häggblom

Anette Häggblom

Anette Häggblom

Doktor i folkhälsovetenskap (DrPH), överlärare

Jag arbetar som överlärare vid Högskolan sedan 2004. Jag har också varit anställd vid Högskolan i Harstad på 20% som förste amanuensis mellan åren 2007-2012. Jag avlade min DrPH vid Nordiska Högskolan för folkhälsovetenskap (NHV) 2008, med titeln "Love that turns into terror: Intimate partner violence in Åland - nurses' encounters with battered women in the context of a government-initiated policy programme". Jag har dessförinnan tagit en fil mag i pedagogik och vårdvetenskap vid Uppsala universitet och en Master of Health Professions Education vid Maastricht University, Holland. Jag har även tagit min gymnasielärarexamen (1994) i Uppsala, specialsjukskötarexamen (1982) i Stockholm och sjukskötarexamen (1975) i Uppsala. Dessutom har jag avlagt ett Advanced Diploma in Primary Health Care and Education and Development vid Londons universitet 1993. Från 1995 och tio år framåt var jag hälsovårdsinspektör/patientombudsman, vid Ålands landskapsregering. Jag har också arbetat 11 år i Tanzania med förebyggande hälsovård utifrån den erfarenhetsbaserad undervisningsmetoden. Jag har bl. a. deltagit i en studie finansierad av Uppsala universitet angående hur fattiga bykvinnor finansierar sina förlossningar.

Forskningsprojekt

Den forskning som jag bedriver inom ramen för min tjänst på högskolan studerar mäns våld mot kvinnor med fokus på mötet mellan sjukskötaren och den våldsutsatta kvinnan i olika kontexter. Jag deltar i forskningsprojektet spelmissbruk på Åland som initieras och sponsrats av PAF. Syftet med forskningen är att undersöka vårdpersonalens kompetens att identifiera personer med spelproblem och spelmissbruk/beroende på Åland. Ytterligare deltar jag i en nätverksforskning med forskare från Norge där vi studerar betydelsen av att förmedla erfarenhetsbaserad kunskap till intensivsjukskötarstuderande i en klinisk vägledningskontext. Sedan 2010 är högskolan inkopplad i ett nätverkssamarbete gällande virtuell service till äldre som är delvis EU-finansierat. I projektet ingår forskning som särskilt undersöker kostnadseffektivitet i virtuell service till äldre. Också den virtuella servicens användbarhet inom äldreomsorg beforskas. Utifrån ett pedagogiskt forskningsperspektiv undersöks sjukskötarstuderandes delaktighet i programproduktion. Högskolan på Åland står som ansvarig för koordinationen gällande forskningsdelen inom projektet.
Dessutom är jag bihandledare till doktorand Erika Boman.

Publikationer

Artiklar i vetenskapliga tidskrifter

Boman, E., Häggblom, A., Lundman, B., Nygren, B., & Santamäki-Fischer, R. (2015) Inner strength as identified in narratives of elderly women: A focus group interview study. Advances in Nursing Sciences (Accepted for publication in 38:1, 2015)  

Boman, E., Gustafson, Y., Häggblom, A., Santamäki Fischer, R. & Nygren, B. (2014). Inner strength - associated with reduced prevalence of depression among older women, Aging & Mental Health.  

Häggblom, A. (2013). Myths and taboos - students' attitudes towards and knowledge about intimate partner violence (IPV). Klinisk Sygepleje no 4, p 50-62. 
Häggblom, A., Hallberg, R.-M., & Möller, A. (2005). Nurses' attitudes and practices towards abused women. Nursing and Health Sciences. 7, 235-242.
Häggblom, A., & Möller, A. (2006). On a life-saving mission: Nurses' willingness to encounter with intimate partner abuse. Qualitative Health Research. 16(8), 1075-1090.
Häggblom, A., & Möller, A. (2007). Struggling to find balance of the living-space: interviews with battered women. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 2, 169-178.
Häggblom, A. M. E., & Möller, A. R. (2009). Implementation of a government policy programme on Operation Kvinnofrid, Nursing Inquiry, 16, 43-52.
Tingvoll, W-A., Snelltvedt, T., Häggblom, A. "Patient rehabilitation in hospitals a prioritised discipline after hospital reform?: a Norwegian perspective". Journal of Nursing Management". 18: 6, 2010, 767-775.
Häggblom, A.M., & Sven-Tore Dreyer Fredriksen. "Der bliver ofte stille" - sygeplejerskers møde med kvinder, som har været udsat for vold". Publicerad i tidskriften: Klinisk Sygepleje 25(1), 2011.

Bokkapitel

Häggblom, A. (2010). Vårdmötet vid spelproblematik. I: B. Gustafsson (red.). "Gapro Care -projektet. Spelprevention, Spelproblematik och Vårdpolicyprogram". Mariehamn: Högskolan på Åland. 2010:1. S. 77-94.
Häggblom, A. (2012). «Hvordan skal hun klare natten!» - sykepleiere og volksutsatte kvinner forteller om menns vold mot kvinner. I R. Thorsen, K. Sunde Mæhre & K. Martinsen (red.). Fortellinger om etikk. Oslo: Fagbokforlaget.

Övriga artiklar

Karppi, M, Santamäki Fischer,R., Häggblom,A., Heikkinen, A.,Jokela,K., Rasu,A., & Johansson, A-M (2012) Virtu-channel as a service Model to support coping at home at old age. Abstract presented at WIS2012-4th International Conference on Well-Being in the Information Society. 22-24 August 2012.
Häggblom, A. (2012). Våld mot äldre, ett vanligt men icke acceptabelt fenomen. Vård i Fokus, 1, 18-20.
Laakso, A. (1997). Erfarenhetsbaseradinlärning ett redskap i kampen för en
bättre hälsa! Byråkraten, Ålands landskapsstyrelse, 19, 9.
Laakso, A. (1995). "Freire goes health care..." Medvetandegörande ger hjälp till bestående förändringar. Missionsforum, (2), 13-15.
Laakso, A. (1995). LePSA metoden - instrument för folkligt deltagande I primärhälsovårdsprogram. Bistånd i Missionen, (2), 9-11.
Laakso, A. (1994). Community involvement in the training of village health workers - An example from Tanzania. Nu, News on Health Care in Developing Countries, (4), 18, 43-47.

 


Bokmärk och dela