-
+

Sjöfartsgymnasiets kvalitetssystem

 

 

Kvalitetssystemet är styrande för sjöfartsprogrammets verksamhet och baseras på STCW -konventionen från 2010 och senare gjorda tillägg. Därtill kommer utbildningsmyndigheternas direktiv och nationella krav för behörighet efter fullgjord utbildning.

Målsättningen är att ständigt utveckla utbildningens kvalitet i enlighet med gällande regelverk.

Kvalitetsledningssystemet fokuserar på de väsentligaste funktionerna inom sjöfartsprogrammet och ersätter således inte självständigt omdöme och sunt förnuft hos användaren.

För kontroll av kvalitetssystemets funktion görs årlig intern kvalitetsrevision och minst vart femte år sker en extern utvärdering av sjöfartsutbildningen av utomstående.


Bokmärk och dela