-
+

Kontakt

Wiveca Eriksson
Studiehandledare

Maskinbefäl

Den grundläggande yrkesutbildningen till maskinbefäl är ett inriktningsalternativ inom sjöfartsgymnasiet. Vakthavande maskinmästarexamen berättigar dig att ansöka om behörighetsbrev som maskinbefäl, det vill säga vakthavande maskinmästare. Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till förändringar i utbildningsprogrammet.

 

Utbildningskod: SJ
Omfattning: 180 kompetenspoäng (kp), 3 år i normal studietakt


 

 


Arbetsmöjligheter

Som vaktmaskinmästare kommer du att jobba som maskinbefäl ombord på fartyg. Dina arbetsuppgifter är att vara arbetsledare för manskap, samt sköta drift och underhåll av maskiner och anläggningar ombord.

Vidareutbildning

Vill du studera vidare i högskola, varför inte studera vidare till ingenjör vid någon yrkeshögskola? Högskolan på Åland är då ett tänkbart alternativ med utbildning till övermaskinmästare och ingenjör inom maskinteknik. Högskolestudier inom teknikområdet i Sverige kräver kompletterande studier.

 

Bokmärk och dela