-
+

Elektroteknik

Carola Maxenius-Mickelsson Studiehandledare

Emmy Karlsson
Programkoordinator

Maskinteknik

Carola Maxenius-Mickelsson
Studiehandledare, programkoordinator

Sjökapten

Carola Maxenius-Mickelsson
Studiehandledare, programkoordinator


 

Sjöfartsakademins högskoleutbildningar

Vill du ha ett internationellt yrke med hela världen som arbetsfält?

Sjöutbildningarna vid Högskolan på Åland följer internationella bestämmelser (STCW-konventionen). 

Utbildningarna varvar teori med praktik i högskolans simulatorer, ombord på vårt skolfartyg och ombord på fartyg i utrikestrafik.

Utbildningen är bred och du blir även attraktiv för andra sjöfartsrelaterade yrken inom transport, rederi och hamnbranschen.

 


Behörigheter

  • Vaktman
  • Fartygselektriker
  • Vaktstyrman
  • Vaktmaskinmästare
  • Elmästare
  • Överstyrman
  • Maskinmästare
  • Befälhavare
  • Övermaskinmästare


Bokmärk och dela