-
+


Studerande berättar

Erik

studerar till sjökapten

Erik, studerande på SK-programmet


Hur valde du din studieinriktning?

- Jag har alltid varit intresserad av havet och har bl.a. fiskat och dykt mycket. Det kändes naturligt för mig att söka mig till ett yrke där sjölivet är ständigt närvarande.

Varför har du valt att studera just på HÅ?

- Jag ville studera sjöfart och då är Åland den perfekta platsen för det. Det finns också en motsvarande utbildning i Göteborg där jag kommer ifrån, men jag ville hitta en utbildning på annat håll och inte fastna i bekanta spår på hemmaplan. Jag valde HÅ också bl.a. för att det är mindre klasser här, mera studiero och möjlighet att fokusera fullt ut.

Är det något speciellt du vill lyfta fram med att studera just på Åland och högskolan?

- Utöver att det är en lugn och bra studiemiljö finns det lagom mycket att göra i övrigt, inte alltför mycket som distraherar. Ändå finns det ett bra utbud av olika aktiviteter.

Vilket är ditt favoritämne?

- Jag är mest intresserad av navigationsämnena, men t.ex. matematiken som vi läser är ju ganska konkret och inriktad på praktiska omständigheter, så det känns meningsfullt. Jag gillar också språk.

Hur ser dina studiedagar ut?

- Det är till en stor del långa skoldagar, ofta 8-16. Därutöver kan vi ha hemuppgifter som sedan lämnas in, så studierna upptar mycket tid.

Vad gör du på fritiden?

- Förutom att en del av fritiden går åt till att plugga går jag gärna och simmar. Ibland kan det bli restaurangbesök på helgerna.

Hur ser din framtid ut?

- Konkurrensen om jobben är ganska stor just nu, men min förhoppning är att få ett så bra jobb som möjligt som jag trivs med och så att jag kan försörja mig själv.

Har du någon hälsning till en som funderar på att söka sigt till Åland och högskolan för att studera?

- Det är ett behagligt tempo i Mariehamn. Jag gillar också skolans storlek och det att man får en personlig kontakt med både studiekamraterna och lärarna.

 


Har du frågor?

Kontakta studiehandledare
Carola Maxenius-MickelssonBokmärk och dela