-
+
Besöksadresser
Högskolan Norra
Högskolan Norra
Neptunigatan 17, Mariehamn
Karta
 
Högskolan Södra
Högskolan Södra
Navigationsskolegränd 2, Mariehamn
Karta
 
Högskolan Västra 
Högskolan Västra
Neptunigatan 6, Mariehamn
Karta
 
Biblioteket
Högskolebiblioteket
Strandgatan 29, Mariehamn
Karta

Postadress       

Högskolan på Åland
PB 1010
AX-22111 Mariehamn
Åland, Finland

Faktureringsadress

Ålands landskapsregering
Högskolan på Åland/*
PB 2050
AX-22111 Mariehamn
Åland, Finland

 


*I faktureringsadressen måste budgetflöde anges. Kontakta kansli för mera info:
Tfn +358 (0)18 537 000 (växeln)
E-post ha-kansli[at]ha.ax


Bokmärk och dela