-
+


Studerande berättar

Jenni

23 år, studerar till sjukskötare

 

Jenni, studerande vid vårdprogrammet

 

Hur valde du din studieinriktning?

- Det började egentligen när jag fick barn, då växte intresset för omvårdnad och jag började se mig omkring efter utbildningsmöjligheter kring det. Jag ville också välja ett yrke där man har goda möjligheter att få jobb efter studierna.

Varför har du valt att studera just på HÅ?

- Jag är från Mariehamn, så med tanke på att jag har familjen här ville jag gärna studera på hemmaplan.

Är det något speciellt du vill lyfta fram med att studera just på HÅ?

- Studiemiljön är riktigt bra här. Skolan har också goda kontakter till ÅHS (Ålands hälso- och sjukvård), vilket är bra med tanke på praktikperioderna och framtida arbetsplatser.

Vilket är ditt favoritämne?

- Praktikperioderna är många och väldigt givande. Det är där, ute på fältet, som man faktiskt lär sig vad yrket går ut på. Naturligtvis är de teoretiska ämnena också viktiga för att man ska ha en bra grund inför det praktiska arbetet.

Hur ser dina dagar ut just nu?

- Just nu är det skola på förmiddagarna och självstudier på eftermiddagarna. Jag ska inom kort ut på en 12-veckors praktikperiod, det ser jag mycket fram emot.

Vad gör du på fritiden?

- Större delen av fritiden går åt till familjeliv, min son är tre år. Efter att han lagt sig hinner jag också plugga. Jag umgås också gärna med vänner.

Hur ser din framtid ut?

- Jag kommer först att jobba några år och få arbetserfarenheten som krävs för att jag ska kunna vidareutbilda mig. Jag vill rikta in mig på barn och speciellt barnonkologi. Fortsättningsstudierna går att genomföra på distans, så förmodligen kommer jag att bo kvar på Åland.

Har du någon hälsning till en som funderar på att söka sigt till Åland och högskolan för att studera?

- Ett stort plus är att det är lättare att hitta bostad här än på andra studieorter. Det är också billigare att leva här än som studerande än i en större stad. Dessutom är det nära till allt, man kan cykla eller gå.

 


Har du frågor?

Kontakta studiehandledare
Jenny ÖsterbackaBokmärk och dela