-
+

Examensarbeten 2015

Examensarbeten färdigställda 2015.

Företagsekonomi

 
   

Elmén, Sandra (2015:10). Upplevd tjänstekvalitet bland Mises kunder [pdf]. Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Larsson, Micke (2015:09). Bidrar Mariehamn i maximal utsträckning till destinationen Ålands attraktionskraft? [pdf].                                               Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Nyberg, Mattias (2015:39). Skidtunnel på Åland - en investeringskalkyl [pdf].

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Hospitality Management

 
   

Bergholm, Terese (2015:28). Attityder till obemannade hotellreceptioner på Åland [pdf].

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Bäcklund, Jenice (2015:37). En fallstudie om åländska hospitalityföretags medvetenhet kring krishantering på sociala medier [pdf].

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Dahlström, Simon (2015:43). Alkoholhaltiga drycker och dess positiva effekter på hälsan? [pdf].

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)


 
   

Kronhed-Sogn, Åsa (2015:27). Ledarskapet och makten. Chef kontra ledare – vad är skillnaden? [pdf].

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Linder, Carl-Oscar (2015:41). Whisky som förrättsdryck [pdf].

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Lindvall, Anna-Lena (2015:20). Intern kommunikation, ett verktyg för en välfungerande organisation.

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Rodas, Ketty (2015:44). Kris- och katastrofhantering på turistdestinationer [pdf].

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Rosenberg, Mauritz (2015:46).Fotbollsturism - resenärernas budget inför EM i Frankrike 2016 [pdf].

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Sjölander, Cissie & Stark, Emma (2015:45). Kan en motiverad och välmående personal påverka lönsamhet? [pdf]

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Spennert,Tom (2015:26). Green Key Miljömärkning - verkliga inbesparingar eller inte [pdf]

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Westerbladh, Johanna (2015:36). En studie om hur hotellbranschen i Finland och Sverige gör investeringsbedömningar [pdf].

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)
 
   

Informationsteknik

 
   

Hedbom, Andreas (2015:14). Webbapplikation för styrning av IR-signaler.

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Hedbom, Mathias (2015:15). Utveckling av ett webbaserat hjälpsystem.

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Liljeblad, Mathias & Sjöblom, Teo (2015:17). Administrationsgränssnitt för mobilbanksapplikation.

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Maskinteknik

 
   

Andersson, Lucas & Åkerback, Ronny (2015:11). Landström M/S Rosella [pdf].

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Ek, Fannie & Snöborgs, Michaela (2015:25). Praktikförmedling i Finland och Sverige. En utvärdering av Praktikkvarnen och SUI.

Sammanfattning (bibliotekskatalogen) 

 
   

Flemming, Julius & Zacharoff, Joakim (2015:21). Genomförbarhetsstudie av batteribank, M/S Birka Stockholm.

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Gröndahl, Christian & Holmström, Fridolf (2015:23). Tillverkning av komponenter för robotsegelbåt [pdf].

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Lehtilä, Nico & Lamberg, Fredrik (2015:13). Styranordning för autonoma segelbåtar [pdf].

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Lübchow, Matias (2015:16). Undersökning av skorstenseffekt och värmeförluster [pdf].

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Mattsson, Oscar, Mattsson, Robin & Forss, Andreas (2015:22). Projektering av LNG-konvertering för M/V Misana och M/V Misida, Godby Shipping AB [pdf]. Bilagor [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Rosén, Pontus & Samuelsson, Michael (2015:18). Energiplanering för expansion av Mariehamns stad [pdf]. 

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Rundh, Emil & Korall, Hampus (2015:19). Barlastvattenrening med inriktning på retrofit [pdf]. 

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Troberg, Kim & Byman, Benjamin (2015:12). Uppvärmning av utomhusbar med spillvärme från avgaspannor på M/S Finlandia.

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Sjöfart

 
   

Blomberg, Lars & Engström, Pär (2015:38). Barlast i slutet system [pdf]. Bilagor [pdf]. 

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Eriksson, Johan & Grönberg, Erik (2015:34). AIS- och ARPA-navigering
Hur man navigerar på olika sätt med olika hjälpmedel
[pdf].

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Karlsson Mantel, Viktor & Goetzinger, Emelie (2015:35). Ett decennium av sjöbefälsstuderande En uppföljningsstudie av examensåren 2000-2010 [pdf]

Sammanfattning (bibliotekskatalogen) 

 
   

Lundholm, Fredrik & Pettersson, Daniel (2015:32). Säkerhetsövningar på passagerarfartyg inom den svenska skärgårdstrafiken [pdf].

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Nordberg, Marcus & Ekholm, Jonathan (2015:29). SAR-samarbetsplan
för Rederiaktiebolaget Eckerös passagerarfartyg.

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Rydlinger, Andreas & Kannberg, Christopher (2015:30). Onboard - A training Guide for the Mariner Student [pdf].

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Söderholm, Patrick & Aspfors, Linus (2015:31). LNG-tankars placering i passagerarfartyg [pdf].

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Vallenor, Thomas (2015:33). Befälens kompetens och intresse för debriefing [pdf].

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Vård

 
   

Antman, Greta & Rusk, Sofia (2015:07). Att möta lidande i livets slutskede [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Erikson, Johanna & Nylund, Sara (2015:03). Våld mot kvinnor - sjukskötarens beredskap att möta våldsutsatta kvinnor [pdf]. Bilagor [pdf.]
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Malmberg, Hanna & Fogner, Lena (2015:06). Ingen frågade någonsin varför - innebörden av att göra sig själv illa [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Mattsson, Emma & Åsgård, Hedvig (2015:05). Att vara närståendevårdare inom palliativ vård utförd i hemmet [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Näfverborn, Victoria & Stara, Jenny (2015:02). Sjukskötarens stöd till överviktiga vuxna i primärvården [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen) 

 
   

Storbjörk, Sabrina & Sundin, Emilia (2015:04). Att vara trygg på sjukhus - barnens egna förväntningar och upplevelser [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Sundman, Ann & Willford, Sanna (2015:01). "Tyck till om akutmottagningen" - en enkätundersökning [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen) 

 
   

Thörnroos, Julia & Åberg, Ann-Sofi (2015:08). Att vara syskon till barn med diabetes mellitus typ 1 [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen) 

 

 

 


Bokmärk och dela