-
+

Examensarbeten 2014

Examensarbeten färdigställda 2014.

 

Elektroteknik

 

Bengsén, Anton (2014:16). Styrenhet för segelrobot.
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Bengtz, Simon & Hellstrand, Oskar (2014:12). Åland som elbilssamhälle och ombyggnad av VW-buss till elbil [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Mattsson, Tom & Hägglund, Joakim (2014:21). Elproduktion och elsystem för segelrobotar.
Sammanfattning
(bibliotekskatalogen)

 
   

Nyholm, Kristian (2014:13). Elkvalitetsanalys vid Ålands Elandelslag: flimmer och övertoner [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Företagsekonomi

 

Andersson, Sami & Dolke, Linus (2014:15). Åländsk exportverksamhet - ur småföretagens perspektiv [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Bergman, Sofia (2014:47). Marknadsföring på YouTube : en undersökning av YouTubes roll i företagets strategi för sociala medier [pdf].

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Grönlund, Mia (2014:09). Business Intelligence (BI) på Åland - kartläggning och beskrivning av BI hos fem åländska organisationer inom tjänstesektorn [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Holmström, Sarah (2014:10). Personalens välmående - en källa till lönsamhet för företag [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Kangashaka, Sofia (2014:19). Affärsutveckling genom varumärkesutvidgning - i samarbete med Stallhagen Ab [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Mattsson, Agneta (2014:17). Outsourcing som affärsstrategi - en studie av två åländska företag.
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Mattsson, Marie (2014:11). Produktplacering i film - uppmärksammar konsumenterna den? [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Müller, Alexander & Shafie, Kamal (2014:20). Kundservice och tjänstekvalitet ombord på m/s Cinderella [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Råbergh, Matilda (2014:32). Skuldsättningsproblematiken på marknaden för snabblån : En litteraturstudie som granskar snabblånemarknaden efter räntetakets införande 1.6. 2013 [pdf].

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)
 
   

Söderström, Michelle (2014:33). Faktorer som påverkar kundtillfredsställelsen hos tjänsteföretag.

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Hospitality Management

 

Eklund, Heidi (2014:37). Jämställdhet inom hospitality-industrin : en 

litteraturstudie om det osynliga glastaket i världens mest jämlika  bransch [pdf].

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Lindström, Karl (2014:45). Marknadsföring av restaurangerna i Mariehamn under lågsäsong [pdf].

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Sjöblom, Linda & Stenström, Victor (2014:38). Två projekt, en teori [pdf].

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Sundqvist, Sara (2014:50). En fallstudie om den fysiska arbetsmiljön och dess påverkan på de anställda [pdf].

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Informationsteknik

 

Aalto, Johannes & Mattsson, Jimmy (2014:01). Automatiserad hantering av mediasamling [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Bollström, Joakim (2014:24). Innehållshanteringssystem för webbsidor [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Wolanski, Christopher (2014:23). Bedömning av användarupplevelse med hjälp av enkät och heuristisk utvärdering. Fallstudie från operationell affärsverksamhet [pdf]

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Maskinteknik

 

Al-Husseiny, Isak & Fyrvall, Joel (2014:02). Optimering av energianvändandet på Lotsbroverket [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen) 

 
   

Berglund, Krister & Lahti, Matti (2014:07). Implementering av riskanalys åt trafikavdelningen vid Ålands landskapsregering [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Blomberg, John & Nevala, Patrik (2014:14). Energiåtervinningsprojekt ombord på M/S Finlandia.
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Bos, Johan & Lagebo, Mattias (2014:08). Brandövningar ombord på fartyg.
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Grönvall, Linus & Nyman, Jonas (2014:03). Värmepumpens inverkan på elnätet [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)  

 
   

Mases, Robert & Skaag, Björn (2014:06). Ombyggnad av bränslematningen till biobränslepannor [pdf]. Bilagor [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Sjöfart

 

Bagge, Oskar (2014:44). Närstudier eller distansstudier? [pdf].

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Bergström, Johan (2014:48). Landbaserad lotsning i Oxelösund - Undersökning av förutsättningar för landbaserad lotsning [pdf].

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Carlsson, Gustav (2014:30). Shipboard Management : praktiska verktyg för ledarskap till sjöss [pdf].

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Enqvist, Andreas & Henriksson, Daniel (2014:41). Med robotsegelbåt till Sverige - Vaddå, utan besättning? [pdf].

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Friman, Emma & Woivalin Alexander (2014:36). Karriärsmöjligheter utanför fartyget - Sjökapteners arbetsmöjligheter iland

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Hägerlid,Madeleine & Ohlson, Otto (2014:46) Skrovbygget av Mini Finn Flyer [pdf].

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Moliis, Anna (2014:43). En övergripande undersökning av förutsättningarna för yrkestrafik på Umeälven [pdf]. 

Sammanfattning(bibliotekskatalogen)

 
   

Ramberg, Gustav (2014:35). Behovet av en utomstående platsbank för finländsk sjöpersonal [pdf].

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Risberg, Sebastian (2014:42). Kommunicera med VTS – Svåra situationer kräver enkelt språk [pdf].                                                                         Sammanfattning (bibliotekskatalogen)                                                                     

 
   

Vård

 

Erikson, Maria (2014:27). Meningsfull vardag för personer med demenssjukdom [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Lindman, Gun (2014:26). Känsla av sammanhang hos äldre kvinnor på Åland [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

Lindström, Marika (2014:04). Organisationsförändringar i sjukvårdsorganisationer - att använda sjukskötares kompetens som en resurs [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 
   

 

 


Bokmärk och dela