-
+

Studerande vid Öppna högskolan


Distansstudier

Öppna universitetsstudier oberoende av ort

Studier oberoende av ort är studier i vilka man kan delta på vilken ort som helst. I studierna kan närundervisning ingå, men den är ofta frivillig eller kan ersättas med andra uppgifter. Studier oberoende av ort utgörs för det mesta av självständigt arbete och/eller studier på Internet. 

Distansutbildningar.se

distansutbildningar.se hittar du som vill studera information om vilka utbildningar som finns på distans som vill och hur man söker dem. Distansutbildningar.se har idag information om 1498 utbildningar från universitet, högskolor, Yh-utbildningar folkhögskolor, yrkesutbildningar, distansutbildningar, Ky-utbildningar och Komvux/Vuxenutbildningar.  


Bokmärk och dela