-
+

Examensarbeten 2013

Examensarbeten färdigställda 2013. 

 

Elektroteknik

Eklund, Hannes (2013:17). Planering och uppbyggnad av nivåprocess för laborationsändamål [pdf]. Bilagor [pdf]
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Lindberg, Robert (2013:32). Nätstationsövervakning - integration i nätövervakningssystem [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Företagsekonomi

Ahlholm, Sofia & Kuhlman, Anna (2013:62). Ägarstyrning i offentligt ägda bolag på Åland.
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Bergholm, Sam (2013:52). Kommunikation inom Åland Sailing Robots.
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

del Prete, Anton Natale (2013:54). Att bygga upp en fungerande företagssida på Facebook.
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Eriksson, Christoffer & Rönnberg, Harry (2013:61). Hur sker sponsring på Åland idag? Case Åland Sailing Robots [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Johansson, Jenny & Klarby Klasson, Linda (2013:05). För ett bättre Mariehamns centrum [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Sirén, Susanne (2013:43). Kundlojalitet hos tränings- och motionsanläggningar på Åland [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Stenlund, Johanna (2013:08). Konflikthantering på arbetsplatsen [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Sundholm, Marica & Sonntag, Henrika (2013:07). Kundbemötandet inom sko- och klädhandeln för damer i centrala Mariehamn [pdf]
Sammanfattning (bibliotekskatalogen) 

 

Hospitality Management

Ahlqvist, Julia & Snällström, Marie (2013:50). Lokalproducerad hotellfrukost [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Blom, Pia Maria (2013:31). Ergonomi i arbetet - en kvalitativ undersökning om hur bartenderyrket belastar kroppen [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Enlund, Victor (2013:49). Ordningsvaktens roll i ett tjänsteföretag - en fallstudie [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Pettersson, Rido (2013:47). Vilka faktorer skapar arbetsglädje? En fallstudie inom restaurangbranschen i Mariehamn [pdf].
Sammanfattning
(bibliotekskatalogen)

 

Ponthin, Johannna (2013:46). Destinationsmarknadsföringsstrategi för Kökar [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Råbergh, Matilda (2013:55). Marknadsföring på internet. En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Wennergren, Tobias (2013:51). E-postmarknadsföring - ett effektivt marknadsföringsverktyg för hotell [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Informationsteknik

Enqvist, Mats (2013:42). Nätpokerboten [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Eriksson, Pontus (2013:13). A game engine: integrating Lua [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Lindblom, Ronny (2013:02). AI-agenter [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Nyholm, Robert & Nystedt, Carl (2013:06). Prestandaundersökning av Androidenheter [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Oprea Kalm, Alin (2013:12). Dataspeglingsprocessen hos Quedro Ab [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Ramanchuk, Mikalai (2013:35). Utveckling av Öppna högskolans webbplats [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Östberg, Vilhelm (2013:36). A Mobile Web Application for Sports Associations [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Maskinteknik

Aguilar Oddershede, Edmin & Jafari-Zand, Amir Ahmad (2013:56). Förundersökning av installation av tunnelpropeller i maskinlaboratorium [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen) 

 

Breitkreuz, Anton & Chatila, Samer (2013:09). Bunkerbesparing med solceller [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Einehag, Markus & Eriksson, Emil (2013:15). Fartygsåtervinning [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Frid, Emil & Mattsson, Henrik (2013:04). LNG som bränsle för åländska skärgårdsfärjor [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Grimsand, Sebastian (2013:14). Driftsmanual för skolfartyget M/S Michael Sars [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Henriksson, Jens (2013:18). Däckbefälens kunskaper om fartygsunderhåll [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Huusko, Eddy & Eriksson, Daniel (2013:41). Bränsleförbrukningsanalys på M/S Finlandia [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen) 

 

Karlsson, Cay & Nieminen, Roope (2013:03). Undersökning av en gasturbinprocess.
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Pettersson, Samuel (2013:11). Gårdsbaserad biogasproduktion på Åland [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Sommarlund, Robert (2013:10). Gråvattenrening ombord på en passagerarfärja [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Sjöfart

Björkman, Fredrik (2013:20). Riskkartläggning för åländska farvatten.
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Eriksson, Fredrik (2013:40). Fartygsagenten [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Eriksson, John & Nylund, Jonatan (2013:37). Arktisk navigation [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Falk, Andreas & Engblom, Henrik (2013:59). Från spantruta till hydrostatiska tabeller [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Henriksson, Marielle (2013:39). Dynamic Positioning (DP). Operativ hantering av dynamisk positionering [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Hjoberg, Karin & Eriksson, Jonas (2013:38). Sjukvårdsansvarig ombord. En handbok för styrmän [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Håkans, Johan (2013:53). Segel på moderna lastfartyg - installation av ett segelsystem på åländska M/V Mimer [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen) 

 

Jonsson, Victor & Nilsson, Niclas (2013:60). Svenska sjöfartsstuderande på Åland - en undersökning om varför så många svenskar studerar på sjöfartsprogrammet [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Nieminen, Laura (2013:48). Kvinnliga kaptener och styrmän. Inblick i kvinnliga yrkessjöfarares liv, ombord och iland [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Nydegger, Daniel & Wilhelmsson, Denny (2013:44). Läkarkonsultation för fartyg - en förändring av den svenska radiomedical-blanketten [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Palmén, Christina (2013:19). LNG (Liquefied Natural Gas) som drivmedel för fartyg i Östersjöregionen - nulägesbeskrivning och framtidsspekulation [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Stenström, Sam (2013:01). Undersökning av en passagerarfartygsbesättnings säkerhetskunskaper.
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Strehlow, Jens (2013:33). Ännu ett papper - en studie om hur det administrativa arbetet kring ISM och ISPS påverkats för dagens befälhavare [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Wallerström, Fredrik (2013:45). Fartygsåtervinning. En studie kring den alternativa metoden "Floating Ship Recycling System" [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Vård

Butnicka, Kristiina & Torsson, Sally (2013:22). Personalens uppfattning av vårdklimat på serviceboende [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)  

 

Dahlblom, Cindy & Karlsson, Ida (2013:23). Depression till följd av stroke: patienters upplevelse och vårdpersonalens roll i den dagliga vården [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen) 

 

Engström, Janina (2013:25). När barnet föds för tidigt - föräldrars behov vid omvårdnaden [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)  

 

Fellman, Pernilla & Jansson, Anette (2013:28). Faktorer som kan bidra till att unga personer utvecklar depression [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen) 

 

Jansson, Camilla & Pettersson, Sabella (2013:21). Motivation - att finna drivkraften till hälsoförändring [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Karlsson, Maria & Karlsson, Sofia (2013:27) Faktorer för att minska procedurrelaterad smärta hos barn [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Mattsson, Johanna & Karlsson, Mikaela (2013:24) Vårdrelationen i vågskålen: sjukskötarens och patientens upplevelser vid hög personalomsättning [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Mörn, Marlene & Stenros, Hedvig (2013:26). Att vara utan - kvinnors och mäns upplevelser av ofrivillig barnlöshet [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Skaglund, Annika & Ekendahl, Filip (2013:30). Att mötas på akutmottagningen - patienters upplevelser av vården [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen) 

 

 


Bokmärk och dela