-
+

 

 

 

 

VIRTU-projektet

VIRTU-projektet tog fasta på att vidareutveckla och producera virtuell service huvudsakligen genom MåBra/Well-being TV konceptet.

 

Äldreomsorg på distans

Projektet ”Äldreomsorg på distans” har som uppgift att införa en ny stödtjänst inom äldreomsorgen på Åland som ett kvalitativt och ekonomiskt lönsamt komplement till traditionell hemservice.

Mål med projektet

Under projekttiden är målet att:

  • Stödtjänsten är implementerad som arbetsmetod i minst 10 åländska kommuner och minst 50 äldre omfattas av stödtjänsten
  • Stödtjänsten används även inom hälsovården
  • Undervisning i ämnet ingår i gymnasialstadiets närvårdarutbildning
  • Modell för hur verksamheten/stödtjänsten skall koordineras finns
  • Stödtjänstens juridiska aspekter har utretts på myndighetsnivå

Tidsplan

01.03.2013 - 28.02.2015

Projektägare

Högskolan på Åland

Finansiärer

Ålands landskapsregering 

Deltagare

Högskolan på Åland, Ålands Yrkesgymnasium/Livstil och hälsa, Nya Apoteket, Central Apoteket, Folkhälsans Allaktivitets hus, samt kommunerna Eckerö, Brändö, Jomala, Föglö och Mariehamn.

Styrgrupp

Edvard Johansson, Rektor, Högskolan på Åland
Birgitta Hermans, klinikchef primärvården ÅHS
Johanna Björkvall, utbildningsansvarig Livsstil och Hälsa/Ålands yrkesgymnasium
Maj-Len Österlund - Törnroos, Ålands Landskapsregering
Runa Tufvesson, Kommunförbundet på Åland
Mejt Svanström, Folkhälsan på Åland
Kurt Forsman, Kökar

 

 

 

 


Bokmärk och dela