-
+

 

Relaterade länkar

Forskningsnämnden

Forskningspublikationer

FoU statistik (Intranätet)

 

Blankett (HÅ endast)

Ansök om forskningsresurs

Forskning och projekt

Högskolans utbildnings- och forskningsuppdrag är att i samarbete med det lokala näringslivet och offentliga sektorn generera kunskap som utvecklar samhället och näringarna på Åland och skapar tillväxt.

Högskolan på Åland har sitt uppdrag att bedriva forskning och utveckling beskrivet i utbildningsavtalet med med Ålands landskapsregering. Högskolan ska bedriva yrkesinriktad utbildning på bachelornivå, fortbildning och tillämpad forskning inom de
områden som efterfrågas av det åländska arbetslivet och samhället. 

 
Högskolans tillämpade forsknings- och utvecklingsuppdrag sker i samarbete med det lokala näringslivet och den offentliga sektorn för att generera kunskap som gynnar en hållbar samhällsutveckling och näringstillväxt på Åland. Det nordiska samarbetet utgör en central utgångspunkt.

Lärandeprocessen är en viktig del i högskolans tillämpade forsknings- och utvecklingsarbete. Lärarna bedriver ett forsknings- och utvecklingsarbete inom sitt kompetens- och utbildningsområde med studerande involverade som aktiv part. Genom forsknings- och utvecklingsverksamheten utvecklar högskolan ny kunskap, erfarenhet och kontakter som stöder undervisningen. Det pågår ett flertal externt finansierade projekt vid högskolan  och lärarna är involverade i forskning vid högskolan.


 

FoU kontaktperson 

Jonas Waller

Dr, Rektor

E-post jonas.waller[at]ha.ax

Telefon

+358 (0)18 537 700

 

Projektstöd

Lena Nyman-Wiklund

FM, Internationell koordinator 
E-post lena.nyman-wiklund[at]ha.ax  

Telefon

+358 (0)18 537704
+358 (0)457 343 1131

Besöksadress   

Högskolan Norra, Neptunigatan 17

 

 

Bokmärk och dela