-
+

Forskning & projekt

Högskolan följer Landskapsregeringens forskningspolitiska program för 2015-16. Högskolans utbildnings- och forskningsuppdrag är att i samarbete med det lokala näringslivet och offentliga sektorn generera kunskap som utvecklar samhället och näringarna på Åland och skapar tillväxt. En viktig aspekt på forskning vid Högskolan på Åland är också lärande - det bästa sättet att hålla sig uppdaterad om det senaste i ett läroämne är att själv forska i det.  

Projekt vid högskolan

Forskning vid högskolan

Forskningspublikationer

Forskarpresentationer

Sök finansiering

Avslutade projekt

 

 

FoU kontaktperson 

Högskolans rektor
rektor@ha.ax

 

Projektstöd

Lena Nyman-Wiklund

FM, Internationell koordinator 
E-post lena.nyman-wiklund[at]ha.ax  

Telefon

+358 (0)18 537704
+358 (0)457 343 1131

Besöksadress   

Högskolan Norra, Neptunigatan 17

 

 

Bokmärk och dela