-
+

Äldre kursbeskrivningar

Här hittar du tidigare kursbeskrivningar från FE-programmet. 

Grundläggande forskningsmetodik

Y010402

2 sp

Marknadsföringens undersökningsmetodik

B110502

8 sp

Grundkurs i företagsekonomi

B020103

10 sp

Entreprenörskap

B110703

7 sp

Organisation och ledning

B110803

10 sp

Handelsmatematik och statistik

B110902

7 sp

Tjänste och relationsmarknadsföring
B250402

5 sp

Företagsekonomi

B020104 5 sp

Grundkurs i juridik, del I & II

B110403
10 sp

Nationalekonomi

B111302
5 sp

 


Bokmärk och dela