-
+

Relaterade länkar

Allmän info för nya studerande hösten 2017

Kursbeskrivningar

Schema (publiceras i juli)

 

Nya studerande på vård

Information för dig som blivit antagen till utbildningsprogrammet för vård hösten 2017.

Välkommen till sjukskötarprogrammet!

Första dagen

Dina studier inleds måndagen den 21 augusti, kl 10Högskolan Norra, Neptunigatan 17.

Du hälsas välkommen av vicerektor, studiehandledare och lärare från programmet. Under dagen kommer du att få en introduktion till utbildningen och rutiner vid högskolan. Du kommer också att få en visning av högskolans utrymmen. 

Lunchpausen är kl 11.30 - 12.30 och dagen beräknas sluta kl 16.15. 

Inskription & inspark

Torsdagen den 7 september hålls inskription för alla nya studerande på Högskolan Södra. På eftermiddagen (7.9) arrangerar studerandekåren Skåhla inspark för alla nya studerande. Mera info kommer längre fram.

Annan viktig info

Schema för höstterminen publiceras på webbsidan i juli.

Läsårsanmälan görs inför varje läsårsstart senast vecka 36 via Wilma.

Om du vill anhålla om att få någon kurs validerad (tillgodoräknad) behöver du ha med dig alla papper och intyg som du hänvisar till. Din CV behövs också. Mer information om validering ges i början av den första veckan.

Hitta till oss

Sjukskötarprogrammet finns på Högskolan Norra, Neptunigatan 17.

Här har du oftast dina lektioner och här hittar du också dina lärare, studiehandledaren och studerandekansliet.

 


Frågor om utbildningen
Studiehandledare

Jenny Österbacka 

Frågor om antagningen

Annika Lindqvist


26 juni - 7 augusti 2017 gäller följande kontaktuppgifter:

info[at]ha.ax
+358 (0)457 548 3957, må-fr kl 10-13 (finsk tid)Bokmärk och dela