-
+

 

Kontaktuppgifter

Julia Westerberg
Oljeskyddskoordinator vid trafikavdelningen
julia.westerberg[at]regeringen.ax

Mera information

Archoil-projektets webbplats

Om Archoil på MSB webbsida.

 

 

 

Archoil

Projektet ARCHOIL - Management of onshore cleanup operations of oil spills in archipelagos startade i november 2012 och pågår till slutet av år 2013.

Mål med projektet

Syftet är att etablera samarbete mellan de närliggande regionerna för att förbättra oljeskyddsberedskapen i skärgårdsförhållanden. Skapa gemensamma strategier för oljeskydd och gränsöverskridande operativt samarbete. Ordna träningstillfällen för relevanta aktörer i regionen.

Tidsplan

2012 - 2013

Projektägare

Åbo Yrkeshögskola
Kontaktuppgifter

Finansiärer

Central Baltic Interreg IVA
Ålands landskapsregering

ELY-centralen
MSB

Deltagare

Egentliga Finland, Åland och Stockholms län är deltagande regioner. Åbo yrkeshögskola leder projektet där yrkeshögskolorna Haaga-Helia i Helsingfors och Högskolan på Åland är partners. Partner i Sverige är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Styrgrupp

SYKE: Kalervo Jolma

ELY-centralen i Egentliga Finland: Juha-Pekka Triipponen

Nesteoil: Esa Päivinen

Helsingfors universitet: Riikka Venesjärvi

Skärgårdshavets Marinkommando: Jyrki Halme

Egentliga Finlands Räddningsverk: Juha Virto

Haaga-Helia: Kitte Marttinen

MSB-Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i Sverige: Håkan Axelsson

Ålands Landskapsregering: Björn Ekblom / Niklas Karlman

 


Helcom möte i Polen 20-22 januari 2014

Projektledaren deltog som en del i den finska delegationen på HELCOM Response Group 18th meeting i Szczecin, Polen 20-22.1.2014. Deltagande var bl a  samtliga östersjöstater, EU och EMSA.

Projektledaren informerade om Ålands särskilda status och hur det påverkar oljeskyddet i regionen.

 


Övning och avslutande konferens i Norrtälje

Partners från Finland, Åland och Sverige har tillsammans lagt grunden för ett effektivt skydd av skärgårdsmiljön vid ett oljeutsläpp i centrala Östersjön. Många olika berörda intressenter främst på lokal och regional nivå har bidragit till att hitta lösningar på våra gemensamma utmaningar.

ARCHOIL samarbetet omfattar beredskapsplanering, kartläggning av känsliga områden och utbildning - med fokus på oljeutsläpp i skärgårdsmiljö.

 

Cross-border seminarieövning i Norrtälje 11.12.13. Målet med övningen var att klargöra den gränsöverskridande samordningen i samband med ett större oljeutsläpp i regionen. Finland, Åland i mitten och Sverige – precis som i verkliga livet. 

 

Projektledare Julia Westerberg presenterar resultaten från Åland vid den avslutande konferensen som hölls i Norrtälje 12.12.13.

 


Scenariobaserad seminarieövning vid Ålands Sjösäkerhetscentrum

6 november 2013 samlades aktörer som har nyckelfunktioner vid en storskalig oljeolycka på Åland till en gemensam scenariobaserad seminarieövning. Syfte och mål med dagen var en ökad förståelse för roller och ansvar vid oljeutsläpp och bidra till att kvalitetssäkra landskapets oljeskyddsplan.

 

 

Träningstillfället genomfördes med hjälp av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Deltagande var representanter från Ålands landskapsregering, räddningstjänsten, Sjöräddningssällskapet, Gränsbevakningen, ÅMHM och ÅPAB och som observatörer deltog representanter från Finlands miljöcentral och Åbo yrkeshögskola.


Bokmärk och dela