-
+

Examensarbeten 2010

Examensarbeten från 2010 i fulltext. 

 

Vård

Backlund, Sebastian & Shafie, Jamal (2010:27). Transkulturell omvårdnad - Sjukskötarens erfarenheter av att vårda patienter av annan kultur [pdf]. Vård. 
Sammanfattning (bibliotekskatalogen) 

 

Boman, Liz & Elfving, Ida-Mari (2010:30). Amningsrådgivning på Åland - en studie ur ett omvårdnadsperspektiv [pdf]. Vård. 
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Gullans, Carita & Rehman, Benita (2010:11). Näringsbrist hos den äldre patienten [pdf]. Vård.
Sammanfattning (bibliotekskatalogen) 

 

Mattsson, Serina & Tötterman, Casandra (2010:15). Gromning - Sexuellt utnyttjande: Vad behöver sjukskötaren veta i mötet med unga internetoffer? [pdf]. Vård. 
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Strandholm, Fanni & Sundberg, Ines (2010:12). Patienters självbestämmande inom palliativ vård [pdf. Vård.
Sammanfattning (bibliotekskatalogen) 

 

Sjöfart

 

Christiansson, Niclas (2010:42). Övervikt som säkerhetsfaktor ombord på fartyg [pdf].

Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

 


Bokmärk och dela