-
+

Examensarbeten 2012

Examensarbeten färdigställda 2012. 

 

Elektroteknik

Dovgoborets, Vsevolod (2012:21). Bindningsschemagenerator.
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Karac, Slobodan (2012:20). Förundersökning om förbättring och automatisering vid produktion av pacemakerslang.
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Landström, Sam (2012:18). Utveckling av en produktionslinjes styrsystem i en potatisförädlingsfabrik.
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Melotindos, Mari (2012:23). Optimum layout of bridge control systems for azimuthing thruster propulsion.
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Nordwall, Niklas (2012:11). Mätsystem för kvalitetskontroll av slangar.
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Österlund, Simon (2012:22). Förstudie till automatisering av kragningsproces.
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Företagsekonomi

Björkvall, Johanna (2012:19). Nyckeltal för personaladministrationen inom äldreomsorgen. 
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Carlsson, Petri & Kalmer, Tommy (2012:17). Ny momslag för byggbranschen - en kostnad för underentreprenörer?
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Falck, Jessica & Saine, Solveig (2012:29). Företagsklimatet - i tre åländska kommuner [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen) 

 

Lindblom, Jan-Eric (2012:15). Konsten att bygga ett starkt varumärke - en komparativ studie.
Sammanfattning
(bibliotekskatalogen)

 

Sjöblom, Janina, Gustafsson, Mikaela & Blomqvist, Alexandra (2012:16). "Butik i glesbygd" - kunders attityder och beteenden gentemot närbutiker på fasta Ålands landsbygd.
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Hospitality Management

Björklund, Josefin (2012:41). Kapstaden och Mauritius - en jämförelse ur ett hållbarhetsperspektiv [pdf].
Sammanfattning
(bibliotekskatalogen)

 

Hagström, Monica (2012:44). Den ekonomiskt tuffa vintern [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Isaksson, Sofia (2012:45). CSR på Åland [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Langels, Linnea (2012:32). Alkoholvanor hos krogpersonal i Mariehamn [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Lassinniemi, Emmi (2012:38). En jämförelse mellan low carb high fat och de nordiska näringsrekommendationerna [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Lindholm, Joel & Dikert, Andreas (2012:34). Vårt ledarskap efter avklarad utbildning [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Mattsson, Linda (2012:31). Undersökning om restaurangbranschen på Åland använder sig utav teambuilding [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Sirén, Corinna & Marjamäki, Tina (2012:30). Närproducerat Åland - genomförandet av evenemanget [pdf]. Bilagor [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Tuominen, Christoffer (2012:28). Öl som dessertdryck [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Wentjärvi, Mike (2012:33). Ekonomisk brottslighet och arbetsrätt i restaurangbranschen [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Maskinteknik

Brunila, Kenneth & Mattsson, Michael (2012:13). Energieffektivisering om bord på M/S Eckerö.
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Karlsson, Fredrik & Czajkowski, Rafal (2012:12). Förstudie om optimering av kombinatordrift.
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Sjöfart

Björk, Thomas (2012:27). Dynamisk positionering.
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Finneman, Agneta (2012:36). Handbok för Galeasen Albanus [pdf]. (Utan bilagor)
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Jansson, Jan & Gärdlund, Ola (2012:39). En attraktiv flaggstat - en studie om svenska rederiers förhållning till den svenska flaggan [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Nyholm, Fredrik (2012:25). Behörigheter för befälhavare på fartyg under bruttodräktighet 500 GRT.
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Rammer, Jonas (2012:42). Hamnskydd och ISPS.
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Vård

Andersson, Petra & Nordman, Tina (2012:07). Ett steg mot säkrare läkemedelshantering - en kartläggning och analys av avvikelserapporter inom Ålands hälso- och sjukvård [pdf].
Sammanfattning
(bibliotekskatalogen)  

 

Backas, Cathrine & Pelli-Mattsson, Annina (2012:04). Patienträtt - lätt som en plätt? En undersökning av vårdpersonalens kunskap angående patienträttigheter [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen) 

 

Gröndahl, Linda & Laakso, Olena (2012:03). Vårdpersonalens uppfattningar om vårdatmosfärens betydelse för den äldre personens välbefinnande [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)  

 

Hagelberg, Fia & Gudmundsen, Gudrun (2012:01). Reflektion - rörelse mot professionell kunskap och inre utveckling [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen) 

 

Haldin, Carola & Martell, Sanne (2012:07). Den mentala träningens betydelse vid rökavvänjning - en enkätstudie i samarbete mellan Högskolan på Åland och Föreningen Vårt Hjärta r.f. [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Henriksson, Camilla & Karlsson, Lina (2012:05) Läkemedelsbehandling - varför blir det fel? En litteraturstudie ur ett sjukskötarperspektiv [pdf]. Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Koskinen, Susanna & Roberts, Malin (2012:06) Dokumentation som en tillgång och ett redskap inom vård - en kartläggning av dokumentationen inom pilotprojektet Sammanhållen hemvård [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Mattsson, Peter & Olsson, Sara (2012:08). En gynnsam utemiljö och dess betydelse för den äldre människans hälsa och välbefinnande [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen)

 

Mäki, Jessica (2012:09). Närstående upplevelser och behov i samband med palliativ vård i hemmet [pdf].
Sammanfattning (bibliotekskatalogen) 

 

 


Bokmärk och dela