-
+
 
Relaterade länkar

Allmän info för nya studerande hösten 2017

Kursbeskrivningar

Schema (publiceras i juli)

 

Nya studerande vid IT

Information för dig som blivit antagen till utbildningsprogrammet för informationsteknik hösten 2017.

 

Välkommen till utbildningsprogrammet för informationsteknik!

Första dagen

Dina studier inleds måndagen den 21 augusti, kl 10 Högskolan Norra, Neptunigatan 17. Se karta över Mariehamn.

Kl 10-11:30 inleds dagen med ett informationstillfälle i auditoriet. Du hälsas välkommen av vicerektor Sven Schauman och träffar personal från studerandeadministrationen, lärare samt studerande. Där deltar nya studerande från flera program.
Plats: Auditoriet på Högskolan Norra, Neptunigatan 17.

Kl 11:30-12:30 är det lunchpaus

kl. 12:30-14:10 IT-intro och inloggning

Plats: Högskolan  Norra, Neptunigatan 17, datasal N-d2, vån 1. Se karta över Mariehamn.

kl. 14.30-16.10  Information om programmet och studierna i informationsteknik av studiehandledaren och kursstart för obligatoriska kursen ”Introduktion till informationsteknik”.

Plats: Högskolan Norra, Neptunigatan 17

Obs! Meddela högskolan om du inte har möjlighet att närvara den 21 augusti. 

Första veckorna

Schema för resten av läsåret publiceras på webbsidan fr o m juli, se schema. Läs även kursbeskrivningarna på ditt programs webbsida för närmare information om de kurser som startar de första veckorna. Obs! Den kurslitteratur som anges i kursbeskrivningarna används direkt från och med kursens startdag. Beställ den eller låna den på Högskolebiblioteket i Mariehamns stadsbibliotek i god tid! Till kursen i "Programmering 1" används den nya upplaga av Kochan, S. (2014). Programming in C. Addison-Wesley. 552 s. 

Inskription & inspark

Torsdagen den 7 september hålls inskription för alla nya studerande på Högskolan Södra. På eftermiddagen (7.9) arrangerar studerandekåren Skåhla inspark för alla nya studerande. Mera info kommer längre fram.

Annan viktig info

Om du vill anhålla om att få någon kurs tillgodoräknad eller validerad behöver du ha med dig alla papper och intyg som du hänvisar till. Viktigt att du inledningsvis lämnar detta till studiehandledaren. Boka även tid med din studiehandledare för ett möte direkt första veckan på terminen.

Lärare på programmet

Kurserna på programmet hålls av lärarna Agneta Eriksson-Granskog, Joakim Isaksson, Dennis Kurtén, Erik HemmingLars Oestreicher, Björn-Erik Zetterman med flera.

Hitta till oss

Utbildningsprogrammet för informationsteknik finns på Högskolan Norra, Neptunigatan 17.

Här har du ofta dina lektioner och här hittar du också studiehandledaren och studerandekansliet.


Frågor om utbildningen
Studiehandledare 

Agneta Eriksson-Granskog

Frågor om antagningen

Annika Lindqvist


26 juni - 7 augusti 2017 gäller följande kontaktuppgifter:

info[at]ha.ax
+358 (0)457 548 3957, må-fr kl 10-13 (finsk tid)Bokmärk och dela