-
+


Mera information

intermar.ax

INTERMAR

Högskolan på Åland deltar under 2012 och 2013 i EU-projektet Intermar tillsammans med 17 andra sjöfartshögskolor och universitet med språkträning som specialitet. Målet med projektet är att sjöfolk ska använda fler språk ombord och i kontakter med andra nationaliteter.

 

INTERMAR logo

Grundtanken är att besläktade språk är begripliga när de används i konkreta sammanhang, både muntliga situationer och i texter. Med den inställningen blir det oundvikligt med ett livslångt lärande av flera språk och med fördjupad förståelse av andra kulturer. En följd av detta blir förbättrad kommunikation. Att engelskan är och förblir det professionella sjöfartsspråket är en självklarhet, men i många situationer uteblir bra kommunikation p.g.a. en enkelspårig tro att allt som inte är engelska är obegripligt.

Projektplan

Intermar bygger upp en språkmodul på 3 studiepoäng som ska genomföras i flera europeiska länder under 2012 - 2015 och som tränar olika sätt att använda (förstå) språk man inte har studerat. Detta görs med hjälp av multimedia, klassrumsaktiviteter och kommunikation över gränserna. Hela modulen är sjöfartsinriktad och innehåller dessutom en del med sjöfartsengelska, där de gemensamma dragen med andra språk lyfts fram.

De andra delarna går ut på att träna förståelse av romanska, germanska och slavisk-baltiska språk. De studerande får ofta uppdrag att utföra med hjälp av främmande språk som de får möta i inspirerande miljöer.

Bakgrund

Intercomprehension (grannspråksförståelse) är en urgammal metod som man trots detta ofta bortser från. Vi i Skandinavien vet mer om den än många andra tack vare de stora likheterna m ellan våra språk. Att kunna LYSSNA på sin motpart är centralt och man lär sig snabbt mycket om de andras språk och kultur. Det leder ofta till att man också får lust att tala och skriva det nya språket.

Tidsplan

2012 – 2015

Projektägare

Universidade Católica Portuguesa

Kontaktperson professor Filomena Capucho

Deltagare

Sjöfarthögskolor: Högskolan på Åland, Brest i Frankrike, Lissabon i Portugal, Pontevedra i Spanien, Riga i Lettland, Klaipeda i Litauen och Antwerpen i Belgien.

Universitet: Sorbonne III i Paris, University of London, Universidade Católica Portruguesa, Roma III i Italien, Antwerpen i Belgien, Salamanca i Spanien och Saarland i Tyskland.

Därtill kommer språkinstitut i Vilnius och Riga i Baltikum.

Kontaktperson

Lektor Erik Hemming är projektets kontaktperson vid HÅ.

Finansiär

EU - Lifelong Learning Programme Centralized - Languages - KA2 Multulateral projects


Bokmärk och dela