-
+

 

Bergkulla biogasprojekt

Bergkullastiftelsen har beviljat Högskolan på Åland ett bidrag på 20 000 €/år under 2012-2014 för ett biogasprojekt.

 

Projektet leds av en projektledare, som förväntas att ge lärarna vid teknikprogrammen extra möjligheter till fortbildning.

Tidsplan

2012 – 2014

Projektägare

Högskolan på Åland

Finansiärer

Bergkullastiftelsen

Kontaktperson

Rektorn


Bokmärk och dela