-
+

Poängräkning

Antagningen till de olika utbildningsprogrammen görs på basis av poängräkning som beaktar tidigare utbildning och arbetserfarenhet. 

 

Gå direkt till..

Sökande till utbildningsprogrammen för elektroteknik, maskinteknik och sjökapten
>> Antagningspoäng
>> Poäng för betyg (finskt betyg)
>> Poäng för betyg (svenskt betyg)

Sökande till utbildningsprogrammen för  företagsekonomi, Hospitality Management, informationsteknik och sjukskötare
>> Antagningspoäng
>> Poäng för betyg (finskt betyg)
>> Poäng för betyg (svenskt betyg)

>> Arbetserfarenhet (Alla program utom sjukskötare)

 

Utbildningsprogrammen för elektroteknik, maskinteknik & sjökapten

Antagningspoäng

Poäng för betyg 

50 p

Arbetserfarenhet

20 p

Sammanlagt

70 p

 

Poäng för betyg - sökande med finskt betyg

Medeltal 

Avgångsbetyg från gymnasium, skala 4–10 

Medeltal
≥9,00
≥8,75
≥8,50
≥8,25
≥8,00
≥7,50
≥7,00
≥6,50
≥6,00
≥5,50
Poäng
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
                     

Avgångsbetyg från gymnasialstadiet/andra stadiet, skala 1–5

Medeltal
≥4,50
≥4,25
≥4,00
≥3,75
≥3,50
≥3,00
≥2,50
≥2,00
≥1,50
≥1,25
Poäng
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
 

Avgångsbetyg från yrkesskola, skala 1-3

Medeltal
≥2,75
≥2,70
≥2,60
≥2,50
≥2,25
≥2,00
≥1,75
≥1,50
≥1,25
≥1,00
Poäng
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1


Enskilda vitsord

Avgångsbetyg från gymnasium, skala 4–10 10/9 8
7
6
5
           
Avgångsbetyg från gymnasialstadiet/andra stadiet, skala 1–5 5 4
3
2
1
           
Avgångsbetyg från yrkesskola, skala 1–3 3 -
2
-
1
 
Poäng för vitsord i svenska 10
8
6
4
2
Poäng för vitsord i engelska 10
8
6
4
2
Poäng för vitsord i matematik (poäng för kort kurs inom parentes) 10 (5)
8 (4)
6 (3)
4 (2)
2 (1)
Poäng för vitsord i fysik (poäng för kort kurs inom parentes) 10 (5)
8 (4)
6 (3)
4 (2)
2 (1)

Poäng för betyg - sökande med svenskt betyg

Medeltal

Då medeltalet för svenskt betyg räknas ut, omvandlas betyget till numerisk skala, så att G=1, VG=2 och MVG=3.

Avgångsbetyg från gymnasium
Medeltal
≥2,75
≥2,70
≥2,60
≥2,50
≥2,25
≥2,00
≥1,75
≥1,50
≥1,25
≥1,0
Poäng
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

 

Enskilda vitsord

  MVG VG G
Poäng för vitsord i svenska 10
6
2
Poäng för vitsord i engelska 10
6
2
Poäng för vitsord i matematik (nivå A-D inom parentes) 10 (5)
6 (3)
2 (1)
Poäng för vitsord i fysik/naturvetenskap (nivå A + B inom parentes) 10 (5)
6 (3)
2 (1)

 

Utbildningsprogrammen för företagsekonomi, Hospitality Management, informationsteknik och sjukskötare

Antagningspoäng - företagsekonomi, Hospitality Management och informationsteknik

Poäng för betyg 

40 p

Arbetserfarenhet

10 p

Sammanlagt

50 p

 

Antagningspoäng - sjukskötare

Poäng för betyg

40 p

Urvalsprov för sjukskötare.
Läs mer om urvalsprov >>

60 p

Sammanlagt

100 p

 

Poäng för betyg - sökande med finskt betyg

Medeltal 

Avgångsbetyg från gymnasium, skala 4–10 

Medeltal
≥9,00
≥8,75
≥8,50
≥8,25
≥8,00
≥7,50
≥7,00
≥6,50
≥6,00
≥5,50
Poäng
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
                     

Avgångsbetyg från gymnasialstadiet/andra stadiet, skala 1–5

Medeltal
≥4,50
≥4,25
≥4,00
≥3,75
≥3,50
≥3,00
≥2,50
≥2,00
≥1,50
≥1,25
Poäng
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
 

Avgångsbetyg från yrkesskola, skala 1-3

Medeltal
≥2,75
≥2,70
≥2,60
≥2,50
≥2,25
≥2,00
≥1,75
≥1,50
≥1,25
≥1,00
Poäng
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1


Enskilda vitsord

Avgångsbetyg från gymnasium, skala 4–10 10/9 8
7
6
5
           
Avgångsbetyg från gymnasialstadiet/andra stadiet, skala 1–5 5 4
3
2
1
           
Avgångsbetyg från yrkesskola, skala 1–3 3 -
2
-
1
 
Poäng för vitsord i svenska 10
8
6
4
2
Poäng för vitsord i engelska 10
8
6
4
2
Poäng för vitsord i matematik 10 8 6 4 2

Poäng för betyg - sökande med svenskt betyg

Medeltal

Då medeltalet för svenskt betyg räknas ut, omvandlas betyget till numerisk skala, så att G=1, VG=2 och MVG=3.

Avgångsbetyg från gymnasium
Medeltal
≥2,75
≥2,70
≥2,60
≥2,50
≥2,25
≥2,00
≥1,75
≥1,50
≥1,25
≥1,0
Poäng
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

 

Enskilda vitsord

  MVG VG G
Poäng för vitsord i svenska 10
6
3
Poäng för vitsord i engelska 10
6
3
Poäng för vitsord i matematik 10 6 2


Arbetserfarenhet - sökande till elektroteknik, maskinteknik och sjökapten

För arbetserfarenhet kan sökande till elektroteknik, maskinteknik och sjökapten få max 20 p. Som arbetserfarenhet godkänns allmän arbetserfarenhet, arbetserfarenhet inom bransch eller sjötjänst enligt sjömansregisterutdrag. Föräldraledighet, värnplikt och civiltjänstgöring räknas också som arbetserfarenhet.

Allmän arbetserfarenhet

För allmän arbetserfarenhet ges max 10 p. En poäng ges för varje arbetsperiod som varat två månader i sträck.

Arbetserfarenhet inom bransch

För arbetserfarenhet inom bransch/sjötjänst enligt sjömansregisterutdrag ges max 10 p.

En poäng ges för varje arbetsperiod som varat en månad i sträck för arbete inom bransch. För varje månads sjötjänst ges två poäng. Som en månads sjötjänst betraktas en tidsperiod av 30 dagar ombord på fartyg.

Arbetserfarenheten ska ha inhämtats före ansökningstidens slut och efter att den sökande fyllt 16 år. Deltidsarbete 150 timmar eller 20 heltidsarbetsdagar (minst 7 h/dag) motsvarar 1 månad. Som arbetserfarenhet godkänns inte praktik.

 

Arbetserfarenhet - sökande till företagsekonomi, Hospitality Management och informationsteknik

Sökande till utbildningsprogrammen för företagsekonomi, Hospitality Management och informationsteknik kan få max 10 p för arbetserfarenhet. Som arbetserfarenhet godkänns allmän arbetserfarenhet eller arbetserfarenhet inom bransch. Föräldraledighet, värnplikt och civiltjänstgöring räknas också som arbetserfarenhet.

Allmän arbetserfarenhet

För allmän arbetserfarenhet ges max 5 p. En poäng ges för varje arbetsperiod som varat två månader i sträck.

Arbetserfarenhet inom bransch

För arbetserfarenhet inom bransch ges max 5 p. En poäng ges för varje arbetsperiod som varat en månad i sträck för arbete inom bransch.

Arbetserfarenheten ska ha inhämtats före ansökningstidens slut och efter att den sökande fyllt 16 år. Deltidsarbete 150 timmar eller 20 heltidsarbetsdagar (minst 7 h/dag) motsvarar 1 månad. Som arbetserfarenhet godkänns inte praktik.


Bokmärk och dela