-
+
Sök i bibliotekskatalogen


kräver inloggning Nyckeln anger att resursen kräver HÅ-inloggning utanför högskolans nätverk. Övriga resurser är fritt tillgängliga. Läs mer

Öppna högskolan

Studerar du vid Öppna högskolan och saknar HÅ-inloggning? Läs mer här!


Hitta statistik

 

 

Virsta - Virtual Statistics

  Beskrivning
  Webbguide för grunderna i statistisk informationssökning, med de viktigaste finländska och internationella statistikkällorna.
 
 

Passport Reference & Markets

kräver inloggning Logga in hemifrån

  Beskrivning
  Passport Reference and Markets (Western Europe) från Euromonitor International är en resurs för information om industrier, länder och konsumenter inom västra Europa.
  Sökhjälp
  Tips och instruktioner under hjälpmenyn (Help)
         
 

Ålands statistik- och utredningsbyrå

Statistisk årsbok för Åland 2016

         
 

Nordic Statistics 2016
Nordisk statistik 2016 

Health Statistics for the Nordic Countries 2016

  Beskrivning
  Statistik om de nordiska länderna. Bland annat miljö, befolkning, utbildning, val och ekonomi. Från Nordiska ministerrådet.
         
 

Statistikcentralen (Finland) 

         
 

Statistiska centralbyrån (Sverige) 

         
 

Statistikkbanken (Norge) 

         
 

Statistikbanken (Danmark) 

         

 Eurostat - Statistical Office of the European Communities

         
 

World Health Organization (WHO) - Global Health Observatory Repositary

  Beskrivning
  Statistiska databaser från världshälso- organisationen.
         
 

The World Factbook

  Beskrivning 
  Kort information om ett flertal olika länder från CIA. Bland annat historia, flaggor, ekonomi, geografi och kommunikation. 

Bokmärk och dela