-
+
Sök i bibliotekskatalogen

Kurslitteratur

Till de allra flesta av våra kurser hör det kurslitteratur. Vårt högskolebibliotek, som är inrymt i Mariehamns stadsbibliotek, tillhandahåller all litteratur som krävs.

Huvudregeln för kursböckerna är att varje titel finns i ett referensexemplar, därtill ett varierande antal utlåningsexemplar. Referensexemplaret är till för studier i biblioteket, men kan även lånas hem som nattlån.

Böcker som inte finns på biblioteket (t ex referenslitteratur) kan fjärrlånas till biblioteket från andra bibliotek kontakta bibliotekets informationdisk, tfn +358 (0)18 531 411 eller e-post lanedisk[at]mariehamn.ax.

Antalet kursböcker på biblioteket är emellertid begränsat, så för att vara helt säker på att få tillgång till kurslitteraturen är det säkrast att du själv köper in den.

Lånetid & förseningsavgifter

Lånetiden för kursböcker är 14 dagar, eller 7 dagar om boken är reserverad av annan låntagare och förseningsavgiften är 1 € per dygn och kursbok.

Reservera utlånad bok

Böcker som är utlånade kan reserveras, antingen via biblioteksdatabasen bibliotek.ax, via biblioteket, tfn +358 (0)18 531 411 eller per e-post lanedisk[at]mariehamn.ax.

Databaser & e-resurser

Studerande vid Öppna högskolan har rätt att använda sig av bibliotekets olika e-resurser, även de som kräver inloggning. Inloggning får du när du gjort anhållan om ett användarkonto.


Bokmärk och dela