-
+
 
Sök i bibliotekskatalogen

Lagar & konventioner

FINLEX

    Beskrivning    Statens författningsdata med bl.a. finsk lagstiftning 
             

Svensk författningssamling (SFS) 

    Beskrivning    Innehåller Sveriges gällande lagar och förordningar 
          

Lagrummet.se 

    Beskrivning    Gemensam webbplats för Sveriges offentliga förvaltnings rättsinformation.
           

Ålands lagsamling 

 

Regs4ships

    Beskrivning   Regler, lagstiftning och publikationer inom sjöfart från bl.a. IMO, ILO och EU, inklusive SOLAS, MARPOL och STCW.
 

 


Bokmärk och dela