-
+
Sök i bibliotekskatalogen

kräver inloggning Nyckeln anger att resursen kräver HÅ-inloggning utanför högskolans nätverk. Övriga resurser är fritt tillgängliga. Läs mer.

Öppna högskolan

Studerar du vid Öppna högskolan och saknar HÅ-inloggning? Läs mer här!

Tips

Finns inte artikeln tillgänglig i fulltext, kan du beställa den som fjärrlån.

Webbformulär

Beställ fjärrlån (artikel)

Boka en bibliotekarie

Hitta artiklar

Referens- och fulltextdatabaser för artikelsökning

 

HÅ:s Discovery Service

    Innehåll   Alla bibliotekets databaser och databaser med fritt tillgängligt material. Både vetenskapliga tidskrifter och e-böcker.
    Databastyp   Fulltext & referens
   


Arto
    Innehåll   Finländska tidskriftsartiklar.
    Databastyp    Referens
                    


Directory of Open Access Journals (DOAJ)
    Innehåll
  Ämnesövergripande databas. Vetenskapliga tidskrifter fritt tillgängliga.
    Databastyp
  Fulltext
                     


EBSCOhost

kräver inloggning Logga in hemifrån

    Innehåll    Ämnesövergripande databas. Innehåller bl.a. den medicinska databasen CINAHL och den tekniska databasen ENGINEERING SOURCE 
    Databastyp    Fulltext & referens 
                   
 

ERIC

    Innehåll
  ERIC = Education Resources Information Center. Digitalt bibliotek inom utbildning- och informationsvetenskap
    Sökhjälp
  Sökhjälp i ERIC
    Databastyp
  Fulltext & referens
                   

Google Scholar

    Innehåll
  Ämnesövergripande databas. Läs mer om Goolge Scholar.
    Sökhjälp
  Sökhjälp
    Databastyp    Referens
                    
 

Passport Reference & Markets

kräver inloggning Logga in hemifrån

    Innehåll  
  Passport Reference and Markets (Western Europe) från Euromonitor International är en resurs för information om industrier, länder och konsumenter inom västra Europa.
    Sökhjälp
  Tips och instruktioner under hjälpmenyn (Help).
                   


ProQuest  

kräver inloggning Logga in hemifrån

    Innehåll    Databas inom företagsekonomi, Hospitality Management, nationalekonomi och informationsteknologi. Innehåller både internationell fackpress och vetenskapliga tidskrifter.
    Sökhjälp    Användarguide (på engelska)
    Databastyp    Fulltext & referens 
                     


PubMed 
    Innehåll    Medicinsk databas. En gratis version av databasen MEDLINE.
    Sökhjälp    Sökhjälp från US National Library of Medicin
    Databastyp    Referens
                   


SveMed+ 
    Innehåll
  Nordisk, medicinsk databas (på svenska).
    Databastyp    Fulltext & referens
         
 

SwePub

    Beskrivning
  SwePub innehåller forskningspublikationer; artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. som publicerats vid svenska lärosäten.
    Databastyp
  Fulltext & referens

Bokmärk och dela