-
+
Sök i bibliotekskatalogen

Kurslitteratur

Kurslitteraturen som används vid Högskolan på Åland finns för utlån på högskolans kursboksbiblioteket, som är en del av Mariehamns stadsbibliotek.

Kursboksbiblioteket

Kurslitteraturen för Högskolan på Åland finns på Mariehamns stadsbibliotek i kursboksbiblioteket, som är längst in i biblioteket på entréplan.Där placeras litteratur som är kurslitteratur såväl inom högskolans utbildningsprogram i enlighet med kursbeskrivningarna samt Öppna högskolans kurslitteratur i enlighet med kurskatalogen. Se karta över biblioteket [pdf].

Begränsat antal böcker

Antalet kursböcker är begränsat. Huvudregeln för kursböcker är att varje titel skall finnas i ett referensexemplar, därtill ett varierande antal utlåningsexemplar. Referensexemplaret är till för studier i biblioteket, men det kan även lånas hem som nattlån. Fråga i informationen!

Reservationer och omlån

Utlånade kursböcker kan reserveras genom bibliotek.ax eller i bibliotekets informationsdisk.

Meddelandeavgift för reservation 1 €

Kursböcker kan omlånas om de inte är reserverade av annan låntagare. Maximalt antal omsättningar är 6 gånger.

Låneregler för kurslitteratur

Lånetiden är 14 dagar, eller 7 dagar om boken är reserverad av annan låntagare.

Förseningsavgiften för kursböcker är 1,00 €/bok och dag.


Bokmärk och dela